Odpustová slávnosť sv. Juraja na KR PZ v Prešove


V utorok 24. apríla 2018 sa v priestoroch policajnej kaplnky na KR PZ v Prešove uskutočnila odpustová slávnosť ku cti svätého Juraja. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol mjr. Mons. PhDr. Marcel Gábor a zúčastnili sa jej aj kňazi z košického dekanátu.

Scroll to Top