Nedeľa Dobrého pastiera v Sučanoch


V nedeľu 22. apríla 2018, na Nedeľu Dobrého Pastiera, bol pastier, ktorému je zverená starostlivosť aj o väzňov, hľadať svojej stranené ovečky vo väznici pre mladistvých v Sučanoch. Mons. František Rábek tam slúžil dve sväté omše, prvej omše sa zúčastnili odsúdené ženy a druhej omše v popoludňajších hodinách sa zúčastnili prevažne mladiství odsúdení. Dvoch z nich uviedol otec biskup do života Cirkvi tým, že ich pokrstil, pobirmoval a podal im prvýkrát Krista v Eucharistii. Otec biskup pobirmoval aj niekoľko ďalších veriacich z radov odsúdených, aby aj týmto úkonom plnil odkaz Dobrého Pastiera, ktorý hľadá každú stratenú ovečku.

Scroll to Top