ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MAXIMILIÁNA V ÚVTOS – HRNČIAROVCIACH NAD PARNOU.


Dňa 11. 08. 2018 oslávila Personálna farnosť sv. Maximiliána Máriu Kolbeho ÚVTOS Hrnčiarovce nad parnou,  titul kaplnky tohto vzácneho mučeníka .
 
Dnes vytvorili katechetický program s koncertom odsúdení, ktorí navštevujú hudobný krúžok a obohacujú liturgiu piesňami. Kňazi vykonávali duchovné rozhovory s odsúdenými pred eucharistickým slávením.
Svätú omšu celebroval  otec biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár.
Hierarcha požehnal obnovený interiér kaplnky a novú zasadaciu miestnosť v AB-budove.
Okrem iného povedal: Sv. Maximilián počas svojho života bol veľkým ctiteľom Panny Márie. Obetoval svoj život v koncentračnom tábore Osvienčim , kde mnohých povzbudzoval k viere. Zomrel, keď ponúkol svoj život za život otca rodiny Františka Gajovníčka, jedného z jedenástich väzňov, ktorí boli odsúdení k smrti za to, že predtým utiekol z tábora iný väzeň. Liturgického slávenia sa zúčastnili: riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan, generálny vikár pplk. Mons. Bartolomej Juhás, a kpt. PaedDr. Gabriel Dzvoňár, laickí dobrovoľníci. 
 
Po ukončení slávnosti nasledovalo malé agapé, kde sa občerstvili všetci prítomní.   

Scroll to Top