27. medzinárodná vojenská pešia púť Čenstochová 2018

 
V dňoch 5. – 14. augusta 2018 sa uskutočnila v poradí už 27. medzinárodná vojenská pešia púť Varšava – Čenstochová v Poľsku za účasti vojenských ordinárov a koaličných vojsk. Išlo o pešiu púť profesionálnych vojakov z Poľska, USA, Nemecka, Litvy, Slovenska i Chorvátska na miesto mariánskej národnej svätyne na Jasnej Hore v meste Čenstochová. Dĺžka trasy celej pešej púte bola približne 350 km, čo sa absolvovalo v uniforme a kanadách. Skupina vojenských pútnikov bola v počte okolo 550 vojakov a vojačiek.
Túto vojenskú pešiu púť organizuje každoročne Ordinariát armády Poľska na cele s vojenským biskupom, ktorý sprevádzal túto púť aj za účasti Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka. Pútnikmi za armádu Poľska boli aj dvaja aktívni generáli, ktorí absolvovali so všetkými pútnikmi celú dĺžku, čo bolo zjavným povzbudením pre všetkých zúčastnených.
Vďaka starostlivosti vojenského biskupa Poľska i jeho vojenských kaplánov spolu s vynikajúcim logistickým zabezpečením celej púte bol jej priebeh nerušený a plynulý. OS SR reprezentovalo celkovo 11 profesionálnych vojakov, ku ktorým sa pridali v závere Ordinár OS a OZ SR spolu s vojenským vikárom plk. Mons. Jozefom Michalovom a policajným vikárom pplk. Jozefom Palubom. O duchovné potreby vojakov zo Slovenska celý čas dbali traja vojenskí kapláni Ordinariátu OS a OZ SR : pplk. Stanislav Lipka, kpt. Slavko Ganaj a por. Stanislav Dulák, ktorí absolvovali celú púť so všetkými ostatnými.
Denné slávenie Eucharistie, ovzdušie modlitieb a piesní ako aj vzájomné rozhovory s koaličnými  partnermi v žičlivom prostredí miestnych obyvateľov s ich pohostinnosťou vytvárali neopakovateľnú atmosféru vzájomnej spolupatričnosti, vnútorného pokoja i radosti. A zároveň aj napriek bolestiam a strádaniam počas putovania podnietilo mnohých k myšlienke prísť a zažiť to znova.
  
Scroll to Top