Odpustová slávnosť v Marianke


V časoch Rímskej ríše začal nový rok 1. septembra, tento zvyk sa zachováva aj východná cirkev, ktorá týmto dňom začína nový cirkevný rok ako symbol nového stvorenia. Na ôsmy deň sa slávi sviatok Božej Matky Márie, v ten deň sa oslavuje deň jej narodenia, pretože Mária je vrchol stvorenia, ona je tá, ktorá porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Vojenský ordinár Mons. František Rábek pri tejto príležitosti celebroval v nedeľu 8. septembra 2019 o 11:00 slávnostnú svätú omšu v Marianke, pri bazilike minor, ktorá nosí meno Narodenia Panny Márie za hojnej účasti kňazov i veriacich. Mons. Rábek v závere svätej omše povzbudil veriacich k tomu, aby prišli podporiť kresťanskú rodinu a 22. septembra prišli podporiť do Bratislavy pochod za život.

Scroll to Top