Odpustová slávnosť v nitrianskej väznici


Za prítomnosti 42 odsúdených žien sa konala 21.07.2019 odpustová slávnosť v ÚVV a ÚVTOS Nitra. Bohatý duchovný a kultúrny program bol zložený z niekoľkých častí. Svojou návštevou ale predovšetkým službou ústav v Nitre poctili v tento deň vzácni hostia z kňazského a rehoľného prostredia Katolíckej cirkvi na Slovensku. Prítomnosť kňazov využilo niekoľko žien k prijatiu sviatosti pokánia. Hlavným bodom programu odpustovej slávnosti k úcte blahoslavenej Zdenky Schelingovej, patrónky farnosti v nitrianskom ústave, bola koncelebrovaná svätá omša. Päť kňazov za asistencie väzenského diakona PaedDr. Milana Jozeka, PhD., ktorý aj celé podujatie moderoval, slúžilo sv. omšu za potrebné dispozície rastu duchovného, kultúrneho, výchovného a spoločenského potenciálu života v nitrianskej väznici. Po sv. omši sa vďaka rehoľným sestrám z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža z Trnavy, t.j spolusestrám bl. Zdenky,  odsúdené ženy dozvedeli mnohé aspekty zo života tejto slovenskej osobnosti a súvislosti jej životnej drámy. S pozvanými hosťami sa v ústave stretol aj pplk. Mgr. Michal Čička, zástupca riaditeľa pre služobné veci v ÚVV a ÚVTOS Nitra, ktorý medzi iným tiež hovoril o podstatných súvislostiach a špecifikách výkonu duchovnej služby v rámci možností nitrianskeho ústavu. Celému podujatiu v nitrianskom ústave žehnal ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý o jeho priebehu bol informovaný a prostredníctvom svojho väzenského diakona odovzdal pozdrav všetkým zúčastneným.

Scroll to Top