Ordinariátny detský tábor


Detičky vojakov i civilných zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR aj tento rok navštívili dva turnusy letného detského tábora na Smrekovici organizované Ordinariátom OS a OZ SR. Bolo to počas dvoch 10-dňových pobytov (1.turnus 1.-10.júl; 2.turnus 11.-20.júl 2019).
            Čarokrásne prírodné prostredie Veľkej Fatry tak privítalo spolu 90 detí v priebehu týchto dvoch turnusov. Stále sa zvyšujúca spokojnosť detí aj ich rodičov spôsobila, že sa prihlásilo omnoho viac záujemcov, ako bolo možné uspokojiť… Už tradične letný detský tábor zabezpečujú dvaja kapláni Ordinariátu OS a OZ SR : mjr. Slavko Ganaj a kpt. Ján Čupalka, spolu s osvedčenými animátormi a vojenskou zdravotníčkou. Postupne sa na mieste animátorov začínajú objavovať bývalí účastníci tohto tábora z detí, ktoré pre svoj vek dospelosti už nemôžu byť účastní… Takto nastáva krásna kontinuita vzájomného zdieľania sa i obohacovania vzájomných vzťahov v duchu otvorenosti jeden pre druhého, žičlivosti, prajnosti i snahe vytvárať stále hlbšie priateľské vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi rezortu obrany.
            Aj tento rok sa niesol v duchu priateľských hier, súťaží, spoznávacích i zábavných výletov, primeranej turistiky, kúpania i spoločnej opekačky. Každé dieťa odišlo domov s vecným darom na spomienku z tábora, avšak to najhodnotnejšie si odnášali v srdci i spomienkach spolu s túžbou opäť sa stretnúť a zažiť to znova…
            Neodmysliteľnou súčasťou boli každodenné bohoslužby v najvyššie položenej kaplnke sv. Gorazda na Slovensku, ktorá sa tu nachádza a tiež vzácna návšteva biskupa – ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka, ktorému nesmierne leží na srdci zdravý a celistvý rozvoj detí i mládeže náležiacich skrze svojich rodičov do rezortu Ministerstva obrany SR.
            Zároveň týmto vyslovujeme veľké poďakovanie vedeniu i zamestnancom Horského hotela Granit Smrekovica.

Scroll to Top