Otcovia a synovia IV.

V poradí už štvrté stretnutie Otcovia a synovia sa uskutočnilo od 21.- 23.9. 2018 a opäť v katastri obce Repište v Chate u daniela. Stretnutie začalo klasicky v piatok, no bolo poznačené chorobami viacerých juniorov, takže počet klesol na 32- z toho trinásť otcov a devätnásť synov. Hneď pri príchode všetci chlapci dostali sponzorské darčeky vo forme skladacích nožov. Aj keby už nič nebolo v dané dni podniknuté, radosť chlapcov bola neopísateľná.

Piatková téma začala zamyslením nad úlohou otca, ktorý má byť kňazom v rodine v duchu slov Martina Luthera, opierajúceho sa o 1. list Petra, ktorý hovorí, že každý kresťan je kňazom a kráľom v Kristovi (1Pt 2, 9). Ako taký sa každý kresťan môže zjaviť pred Bohom, pretože je spoludedičom a spolukráľom s Kristom, a práve tak aj spolukňazom s Kristom. Je to zároveň aj výzva pre otcov, ktorí ako duchovné autority sa majú modliť za svoje potomstvo a so svojím potomstvom.

Druhý deň v sobotu napriek prudkému ochladeniu bola rozcvička, a po raňajkách a rannom zamyslení bola podniknutá  aktivita, ktorej cieľom bolo nájsť v hore drevo vhodné na zhotovenie prakov. Všetko ostatné k tomu potrebné, bolo pripravené na chate. Počnúc nástrojmi, gumou na strihanie a zhotovenie sedla pre kameň, ako aj napínacích gúm k vystreleniu.

V poobednom programe otcovia so synmi prešli pešo do Sklených Teplíc, kde v chlade mohli dokázať svoju zdatnosť a otužilosť v miestnych bazénoch
Večerný program bol venovaný skupinovým rozhovorom a vzájomnému sa zdieľaniu. Stretnutia tak nadobúdajú postupne charakter dôverného a bezpečného prostredia, v ktorých sa odvažujú ísť na hlbiny svojich radostí aj starostí a odkrývať svoje vnútra

Nedeľa patrila nielen baleniu, ale aj prechádzke ku jarným sadeniciam. So smútkom bolo zachytené, že len štyri sa ujali. O to väčšia výzvy stojí pred mužmi, budúci rok znovu zasadiť  strom a v priebehu roku sa naň prísť pozrieť.  Záver stretnutia patril službám Božím so sprevádzajúcou chválovou skupinou.  Počas kázne, zazneli tieto slová: ,, najprv sa zmier s bratom…pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom…dokiaľ si s ním na ceste…Čas milosti stále trvá. Nemusíme ako automaty na zlomyseľné reakcie odpovedať rovnako. Verím, že Pán nám dal nielen program, ale aj múdrosť a silu, ako môžeme hnev v sebe spacifikovať a pokúsiť sa šíriť milosť a odpustenie okolo seba. Amen. 

Opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité znovu sa strenúť na jar a podľa možností na pôvodnom mieste.

* Poďakovanie patrí personálu Chaty u daniela za profesionálny prístup, Kresťanskej policajnej asociácii na Slovensku ako aj zástupcom Armády spásy na Slovensku.

Scroll to Top