Denný detský tábor v AOS


Tak ako je prstov na ruke, tak sme aj my na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom roku začali 5. Detský denný tábor duchovnej služby. Tohtoročný názov tábora bol: Buď apoštol ako apoštol Pavol“. Tábor sa uskutočnil 9. – 13. júla 2018 v priestoroch akadémie.
55 detí o ktoré sa starali 6 vedúci prežili Pánom Bohom požehnaný čas pri Božom slove, na modlitbách pri hrách, workschopoch, športových aktivitách a celodenných výletoch. Každý deň od 07:00 do 15:00 sme boli jedna veľká rodina.
Počas tábora sme na dvoch celodenných výletoch navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi a Spišský hrad. Boli sme na celodennej túre v Kvačianskej doline na Oblazoch. Tomu však predchádzala návšteva katolíckeho kostola v Kvačanoch, kde nám o histórii kostola porozprával bývalý dekan ORD, akadémie Stanko Šverha. Pustil nás aj na vežu kostola a našou vďakou za jeho ochotu bola pre neho od nás, zaspievaná pieseň, Je veľký náš Boh. Plaváreň, futbal, florbal, pohybové aktivity a aktivity kde si deti zhotovovali aj zaujímavé veci. To všetko nás sprevádzalo a obohhacovalo.
Chcem ako hlavný vedúci a organizátor poďakovať priateľom a kolegom za ich zodpovedný prístup a láskavé srdce voči deťom. Menovite ďakujem kolegovi, dekanovi ORD Tomášovi Huďovi, Jarmilke Renkovej, Miške Štammovej, Janke Farskej a Braňovi Juríkovi.
Ďakujem aj vedeniu akadémie a kvestúre za láskavé a obetavé zabezpečenie priebehu tábora. Všetkým, ktorí pomohli a podali pomocnú ruku. Vďaka patrí aj riaditeľovi personálneho úradu a riaditeľovi jazykového inštitútu za personálnu pomoc.
No a na koniec patrí najväčšia vďaka Pánu Bohu za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu počas celého tábora. Radujte sa v Pánu vždycky.

Scroll to Top