Ozbrojené sily majú nových dôstojníkov

Celkovo 69 absolventov bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes slávnostnými promóciami a vyradením kadetov ukončilo prvý stupeň vysokoškolského štúdia. 66 z nich bude pokračovať v diaľkovom štúdiu na akadémii v magisterských a inžinierskych odboroch, pričom budú zároveň pôsobiť v ozbrojených silách. Od dnešného dňa im zároveň patrí prvá dôstojnícka hodnosť „poručík“. Zvyšní traja absolventi budú pokračovať v štúdiu na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Na vyradení kadetov sa za rezort obrany zúčastnil generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko a za ozbrojené sily náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.

„So školou sa síce ešte úplne nelúčite, no zároveň sa už stávate reálnou súčasťou armádneho sveta. A práve mladých, dynamických ľudí s chuťou ďalej sa vzdelávať akútne potrebujeme,“ uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Ako ďalej dodal, prvá zlatá hviezdička na výložkách nových poručíkov znamená okrem vyššej vojenskej hodnosti aj vyššiu zodpovednosť a dôveru, ktorú do nich ozbrojené sily vkladajú. „Počas celej vojenskej kariéry budú na vás kladené vysoké nároky, či už fyzické, alebo psychické. Povolanie profesionálneho vojaka je preto predurčené iba pre tých, ktorí sa nezľaknú žiadnych výziev a sú telom aj dušou odhodlaní brániť svoju vlasť za každých okolností,“ zdôraznil.
 
„Akadémia pripravuje dôstojníkov pre potreby tak pozemných, ako aj vzdušných síl. Zároveň však rozširujeme spoluprácu aj s civilnými vysokými školami, ako napríklad s Fakultou vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, alebo s Leteckou Fakultou Technickej univerzity v Košiciach, kde tento rok na bakalárske štúdium v odbore pilot nastupuje 6 našich profesionálnych vojakov,“ uviedol náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
 Rektor Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Jozef Puttera zdôraznil význam dnešného dňa pre absolventov: „Končíte jednu dôležitú etapu prípravy na výkon vášho náročného povolania. Od zajtra vás čaká zodpovednosť nielen za vaše správanie, ale aj za podriadenú jednotku a vojakov,” povedal.
 
Noví dôstojníci budú už v najbližších dňoch zaradení do funkcií prioritne v útvaroch Pozemných síl OS SR napríklad ako velitelia čiat. Popri plnení služobných úloh budú ďalej pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia v externej forme.

Scroll to Top