Ozbrojené sily majú troch nových brigádnych generálov

Prezident SR a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska dnes na základe vládou schváleného návrhu vymenoval príslušníkov Ozbrojených síl SR plk. gšt. Martina Michalka, plk. gšt. Jaroslava Poláka a plk. gšt. Petra Turského do prvej generálskej hodnosti „brigádny generál“.
 
Podľa prezidenta SR a hlavného veliteľa Ozbrojených síl SR Andreja Kisku je dnešné vymenovanie vyjadrením pripravenosti povýšených zastávať funkcie, na ktoré boli ustanovení, a zároveň ocenením ich práce pre Ozbrojené sily SR.  „Som presvedčený, že služba v ozbrojených silách je nielen povolaním, ale aj poslaním. Práve vy, celé ozbrojené sily a najvyšší predstavitelia zabezpečujete pre občanov jednu z najdôležitejších úloh štátu a to je ich bezpečnosť,“ povedal.
 
„Vymenovanie do generálskej hodnosti je jednoznačne ocenením práce profesionálnych vojakov. Napokon slúžia nielen v prospech ozbrojených síl, ale celej Slovenskej republiky. Zároveň je to jeden zo spôsobov, ako im môžeme vyjadriť vďaku za kvalitné a svedomité plnenie ich úloh, a to aj nad rámec ich pracovného času,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.
 
„Dnešný deň sa stáva významným míľnikom v našej kariére, ktorý by však nebol možný bez podpory a pomoci našich podriadených a zodpovedného vedenia našich nadriadených. Chceme preto ubezpečiť všetkých, že všetky naše vedomosti a schopnosti, ktoré sme nadobudli počas našej vojenskej kariéry, budeme využívať len v prospech Slovenskej republiky, v záujme zachovania jej obranyschopnosti a uchovania demokratických hodnôt,“ povedal  brigádny generál Michalko.
Scroll to Top