P. Gajdoš: Slovenské predsedníctvo vo V4 prinieslo v oblasti bezpečnosti a obrany viaceré úspechy

Predsedníctvo Slovenskej republiky v rámci Vyšehradskej skupiny prinieslo počas uplynulého roka v oblasti bezpečnosti a obrany  viaceré úspechy, a to nielen v rámci regionálnej, ale aj globálnej spolupráce. V Piešťanoch sa dnes na tom zhodli ministri obrany krajín V4 počas záverečného zasadnutia tohto formátu pod záštitou slovenského predsedníctva. K rokovaniam sa pripojili aj partneri zo Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC). 
 
„Cieľom Slovenska ako predsedajúcej krajiny V4 bolo nielen pokračovať v rozbehnutých iniciatívach a projektoch, ale tiež využiť potenciál tohto partnerstva aj nad rámec už existujúcej spolupráce. Našim mottom bol «Dynamický Vyšehrad pre Európu» a dovolím si tvrdiť, že tento cieľ sa nám podarilo splniť,“ zhodnotil minister obrany SR Peter Gajdoš. 
 
Vyšehradská skupina zaznamenala počas slovenského predsedníctva viaceré úspechy, ako napríklad vysokú úroveň pripravenosti vlajkového projektu – Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti už od júla tohto roka, uskutočnenie významného rokovania s ďalšími strategickými partnermi, s Francúzskom a s Nemeckom, či novinku v oblasti spoločného vzdelávania a výcviku – Konferenciu vojenského zdravotníctva krajín V4. Za spomenutými výsledkami stojí aj fakt, že sa počas slovenského predsedníctva uskutočnilo celkovo 24 aktivít organizovaných rezortom obrany.
 
Prínos slovenského líderstva ocenil aj Lubomír Metnar, minister obrany Českej republiky, ktorá prevezme predsedníctvo vo V4 po Slovensku už 1. júla 2019. „V prvom rade chcem poďakovať Petrovi Gajdošovi za úspešné slovenské predsedníctvo. Po prevzatí tejto štafety chceme byť rovnako úspešní a rovnako aktívni,“ povedal. Zároveň predstavil priority V4 pre nasledujúci rok, medzi ktoré patrí aj pokračovanie v projekte, ktorý začal počas slovenského predsedníctva, teda rokovania vo formáte V4+ Francúzsko, Nemecko a aj Veľká Británia.
 
Okrem bilancie slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine venovali partneri svoju pozornosť aj aktuálnym obranným iniciatívam v rámci EÚ a NATO. V tejto súvislosti hovorili najmä o pokrokoch v jednotlivých projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce, účasti v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu, ako aj o vyššej koordinácii aktivít a národných stanovísk v rámci európskych a atlantických štruktúr. Úsilie a výsledky ročnej snahy boli odzrkadlené aj v spoločnom komuniké, ktoré ministri obrany V4 prijali na záver rokovania.
 
Súbežne s V4 je Slovensko aktuálne predsedníckou krajinou aj  vo formáte CEDC. K delegátom z Vyšehradskej skupiny sa preto dnes pripojili aj ďalší rezortní kolegovia CEDC z Rakúska, Slovinska a Chorvátska. Počas spoločného rokovania zhodnotili aktuálny stav v plánovaní spoločného PESCO projektu zameraného na oblasť RCHBO a venovali sa prípravám spoločného cvičenia COOPSEC 2019, na ktoré Slovensko vyšle okrem príslušníkov Ozbrojených síl SR aj odborníkov Policajného zboru SR a Ministerstva vnútra SR. Zástupcovia sedemčlenného stredoeurópskeho formátu ďalej hovorili aj o medzinárodnej bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou smerujúcou najmä cez západobalkánsku trasu, podpore krajín západného Balkánu v ich integračných snahách a dôležitosti pokračovania medzinárodných misií a operácii v tomto regióne, s dôrazom na pokračovanie exekutívneho mandátu operácie EUFOR Althea. Na záver stretnutia prijali ministri CEDC spoločnú deklaráciu.
Scroll to Top