P. Gajdoš: Slovensko podporuje 360 stupňový prístup Severoatlantickej aliancie

Slovensko podporuje 360-stupňový prístup Severoatlantickej aliancie k bezpečnostným hrozbám a výzvam, ako aj spoločné zdieľanie nákladov na obranu. Na záver dvojdňových rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. 
 
„Tento prístup potvrdzujeme nielen prítomnosťou našich profesionálnych vojakov v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ale aj navyšovaním výdavkov na obranu,“ upresnil minister obrany Peter Gajdoš. „2 % HDP na obranu do roku 2024 je cieľ, ktorý nám umožní mať adekvátne spôsobilosti a mať pripravené, vybavené a vycvičené ozbrojené sily. Jednoducho mladé a moderné,“ dodal. Podľa jeho slov si tak Slovenská republika plní svoje záväzky voči spojencom, no predovšetkým dáva dôraz na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. 
 
Šéfovia rezortov obrany sa počas uplynulých dvoch dní venovali aj ďalšiemu smerovaniu Aliancie a  úlohám, ktoré bude potrebné splniť do najbližšieho stretnutia ministrov obrany na jar v roku 2019. V tejto súvislosti potvrdili ďalšie rozpracovanie  iniciatív prijatých počas júlového samitu,  zdôraznili potrebu spolupráce medzi NATO a EÚ najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja s hybridnými hrozbami, ale aj napredovanie v oblasti vojenskej mobility. 
 
Ďalšou témou rokovaní bola aj bezpečnostná situácia v regióne Čierneho mora a spolupráca medzi NATO a Gruzínskom. Minister obrany SR Peter Gajdoš pri tejto príležitosti potvrdil, že Slovensko vníma Gruzínsko ako významného partnera a je pripravené mu v jeho euroatlantických integračných snahách aj naďalej poskytovať poradenstvo a pomoc.
 
Na okraj oficiálnych rokovaní sa konalo aj stretnutie ministrov obrany krajín, ktoré prispievajú do posilnenej predsunutej prítomnosti v Lotyšsku pod vedením Kanady. Cieľom stretnutia bola výmena aktuálnych informácií a skúseností. Vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku v súčasnosti pôsobí celkovo 152 slovenských profesionálnych vojakov.
 
Scroll to Top