P. Gajdoš: Slovensko sa hlási k podpore Akčného plánu o vojenskej mobilite

Slovenská republika sa hlási k podpore Akčného plánu o vojenskej mobilite, ktorého cieľom je zjednodušiť vojenskú prepravu cez územie Európskej únie. Po dnešnom neformálnom rokovaní ministrov obrany členských štátov Európskej únie v bulharskej Sofii to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš. Ministri tiež diskutovali o ďalšom postupe v rámci realizácie projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a zefektívnení aktivít medzinárodného krízového manažmentu. 
 
„Realizácia projektov PESCO patrí jednoznačne k našim prioritám v zmysle napĺňania Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Participácia na spoločných projektoch znamená nielen efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, ale v konečnom dôsledku ide o posilňovanie bezpečnosti a obranyschopnosti členských štátov Európskej únie. Projekt vojenskej mobility jednoznačne vítame, pretože táto iniciatíva by mala odstrániť rôzne, či už byrokratické, alebo fyzické prekážky v rámci nevyhnutnej vojenskej prepravy. Jej cieľom je rýchla a efektívna preprava jednotiek a materiálu s cieľom zvýšiť reakcieschopnosť v prípade krízových situácií,“ vysvetlil minister Gajdoš.
 
Medzi ďalšie témy rokovaní patrila aj príprava spoločných pravidiel riadenia projektov PESCO a plnenie záväzkov PESCO. Pracovného rokovania ohľadom zefektívnenia aktivít medzinárodného krízového manažmentu a k spolupráci, resp. harmonizácii aktivít medzi EÚ, NATO a OSN v tejto oblasti, sa zúčastnila aj zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová.
 
Počas neformálneho stretnutia šéfov rezortov obrany sa uskutočnilo aj rokovanie riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry (EDA), počas ktorého ministri obrany diskutovali o budúcom smerovaní EDA a odobrili aktivity agentúry v súčasných obranno-bezpečnostných iniciatívach EÚ v nasledujúcom období.
Scroll to Top