P. Gajdoš: Už 15 rokov potvrdzujeme, že Slovenská republika je aktívnym členom NATO a plnohodnotne prispieva k medzinárodnej bezpečnosti

Zamestnanci rezortu obrany, profesionálni vojaci a členovia vojenského diplomatického zboru si dnes v priestoroch Ministerstva obrany SR slávnostným nástupom pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Minister Gajdoš pri tejto príležitosti vyzdvihol aktívne a rešpektované členstvo našej krajiny v Aliancii a poďakoval profesionálnym vojakom a civilným zamestnancom ministerstva obrany za ich kvalitné plnenie úloh a tiež reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.
 
„Slovensko je už 15 rokov súčasťou Severoatlantickej aliancie a za ten čas sme potvrdili, že nie sme iba konzumentom výhod, ktoré z členstva v Aliancii vyplývajú, ale práve naopak – sme aktívnym členom. V súlade s modernizáciou dávame dôraz aj na adekvátnu vycvičenosť našich vojakov a robíme maximum pre to, aby sme im garantovali status na úrovni akejkoľvek inej krajiny NATO,“ uviedol pri príležitosti slávnostného nástupu minister obrany Peter Gajdoš. Ako ďalej doplnil, Slovenská republika robí maximum pre plnenie  záväzkov, ktoré jej vyplývajú z členstva v NATO. „Okrem už spomínanej modernizácie, dôrazu na vycvičenosť a pripravenosť našich vojakov, garancie bezpečnosti pre našich občanov je tiež veľmi dôležitý záväzok spojený s navyšovaním výdavkov na obranu na úroveň 2 % HDP. Ja som veľmi rád, že sme našli konsenzus a podarí sa nám ho dosiahnuť už do roku 2022, teda o dva roky skôr ako sme deklarovali na samite NATO,“ doplnil.  
 
„Z môjho pohľadu ozbrojené sily už 15 rokov prispievajú k spoločnému úsiliu Aliancie ku kolektívnej bezpečnosti. Profesionalita slovenských vojakov sa ukázala vo všetkých operáciách a samozrejme aj pri spoločných cvičeniach,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko.
 
Šéf rezortu obrany si zároveň spolu s ďalšími predstaviteľmi ministerstva obrany a ozbrojených síl pietnou spomienkou pripomenul v Sieni slávy Ministerstva obrany SR a pri Pamätníku zmierenia v areáli rezortu obrany pamiatku všetkých profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení svojich úloh v zahraničí.
 
Severoatlantická aliancia má v súčasnosti 29 členských štátov. Slovenská republika je jej členom od 29. marca 2004. V súčasnosti pôsobí v misiách a operáciách NATO v rámci medzinárodného krízového manažmentu viac ako 190 príslušníkov Ozbrojených síl SR, z toho 34 profesionálnych vojakov v operácii Resolute Support, 7 slovenských vojakov v Misii NATO v Iraku a 152 profesionálnych vojakov v Lotyšsku v tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti (NATO eFP). Celkovo sa v misiách a operáciách pod záštitou NATO vystriedalo už viac ako 8 500 slovenských vojakov.
Scroll to Top