Pietna spomienka v DP Kuchyňa


Dňa 18.1.2019 sa v priestoroch dopravného krídla Kuchyňa konala pietna spomienka na obete leteckého nešťastia pádu vojenského dopravného lietadla AN – 24 s posádkou tejto leteckej základne spolu s ďalšími padlými príslušníkmi OS SR.
            Samotný obrad začal pri pamätníku osádky padlého lietadla pred budovou letiskového klubu. Bolo ich osem, ktorí sa vybrali vykonať jednu zo svojich mnohých úloh v rámci vzdušných síl OS SR. Žiaľ, nebolo im dopriate dokončiť ju a vrátiť sa späť na základňu do Kuchyne. Príhovor veliteľa dk Kuchyňa plk. Ing. Petra Prokopa, účasť bývalého veliteľa tejto základne vv. genmjr. Ing. Juraja Baránka, prítomnosť pozostalých obetí ako aj zastúpenie zo strany miestnej samosprávy okolitých obcí i mesta Malacky dotváralo spolu s profesionálnymi vojakmi i civilnými zamestnancami dk Kuchyňa dôstojný rámec pietnej spomienky.
            Po skončení pietnych vojenských ceremónií  vonku pri pamätníku boli  všetci prítomní pozvaní na slávenie zádušnej svätej omše za zosnulých miestnym štábnym kaplánom mjr. ThDr. Slavkom Ganajom, PhD. do priestorov vojenskej kaplnky sv. Jána Pavla II. pri VÚ Kuchyňa, ktorá sa nachádza vo vnútri budovy letiskového klubu blízko pri pamätníku padlých.

Scroll to Top