Trojkráľové požehnanie


Nie nadarmo sa hovorí, že bez Božieho požehnania je akékoľvek ľudské úsilie úplne zbytočné. Práve preto sa stala už každoročným zvykom zo strany ordinariátu ponuka pozvať období Zjavenia Pána od 7. do 11. januára 2019 skrze posvätené ruky otca biskupa, Mons. Františka Rábeka Božie požehnanie pre jemu zverených veriacich z rezortov obrany, vnútra, spravodlivosti a financií.
            Otec biskup v sprievode koledníkov prišiel požehnať priestory na Prezídiu Policajného zboru, na Služobnom úrade Ministerstva Vnútra SR, na vikariáte Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky, u štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR, u ministra spravodlivosti Gábora Gála, u generálnej tajomníčky Služobného úradu Ministerstva spravodlivosti, u poradcu ministra spravodlivosti, u štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti, na prezídiu Finančnej správy SR, na Čestnej stráži MO SR vo Vajnoroch, v Nemocnici svätého Michala, vo vojenskej kancelárii prezidenta republiky, na vikariáte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, u štátneho tajomníka MO SR, na riaditeľstve Slovenskej informačnej služby, na Čestnej stráži prezidenta republiky, na veliteľstve bratislavskej posádky, na Ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, na riaditeľstve a na vikariáte Zboru väzenskej a justičnej stráže, na Ministerstve financií slovenskej republiky a u pána ministra Petra Kažimíra, na prezídiu Hasičského a záchranného zboru, na Ministerstve obrany u pána ministra Petra Gajdoša a na kancelárii Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
            Ordinár Rábek všetkým pracujúcim na týchto miestach vyprosoval veľa síl a Božiu milosť pri prijímaní často veľmi dôležitých rozhodnutí a plnení z nich vyplývajúcich náročných úloh, ktoré majú dopad na celú spoločnosť.

Scroll to Top