Pietna spomienka v Nitre


Dňa 25. júla sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Na úvod všetkých prítomných privítal riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Nitra pplk. Milan Rus. Bývalá politická väzenkyňa Františka Muziková, ktorá bola pred 60 rokmi v Nitre odsúdená v súdnom procese s tzv. Nevoľníkmi Panny Márie, ďalej dcéra politického väzňa a evanjelická farárka Vlasta Ónodiová Uhrinová a synovec politického väzňa, kňaza Štefana Kríštína, CM Anton Krištín, predniesli svedectvá o krutosti totalitného režimu. Marta Košíková prečítala časť zo spomienok Bohuslava Pikalu, väzneného kňaza. K pamätnej tabuli položili vence a kvety Ondrej Fronc, predseda Oblastnej organizácie KPVS Nitra, a Miloslav Špoták, zástupca primátora Mesta Nitra. Duchovný príhovor a modlitbu predniesol kpt. Peter Hasara, väzenský dekan v Nitre. Účastníci podujatia sa presunuli k symbolickému hrobu Floriny Boenighovej, ktorá bola v Nitre odsúdená a väznená za pomoc bohoslovcom a Štefanovi Krištínovi. Zomrela vo väzení a je pochovaná na neznámom mieste v masovom hrobe v Prahe-Ďáblicích. Po pietnej spomienke sa účastníci presunuli do Provinciálneho domu Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre, kde spoločne slávili Eucharistiu, ktorej predsedal kpt. Peter Hasara. Celé podujatie moderoval Peter Sandtner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. 

Scroll to Top