Pietne spomienkové slávnosti 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika

V deň od uplynutia 100 rokov od tragickej smrti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika sa konali na Košariskách pietne spomienkové udalosti.

Na úvod dňa bola predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom a starostom Košarísk Štefanom Antolom odhalená maketa Mohyly na Bradle. Táto maketa je zaujímavá tým, že na nej sú aj Braillovým písmom zaznamenané údaje o samotnej mohyle a M.R. Štefánkovi.

V evanjelickom kostole v Košariskách cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepastné sa konali Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Na úvod služieb Božích vpochodovala čestná stráž so slovenskou zástavou so sprievodnou hymnickou piesňou Hoj vlasť moja. Po nej nasledovala štátna hymna a privítanie prítomných domácou farárkou cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné Zuzanou Durcovou. Priebeh služieb Božích sprevádzal kantor Janko Siroma spolu s Hudbou Ministerstva vnútra SR pod vedením riaditeľa Petra Saňku a šefdirigentom bol por. Štefan Bugala. Liturgiou poslúžili biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a duchovní Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR: plk. Marian Bodolló, plk. Milan Petrula, mjr. Ján Paciga a kpt. Viktor Sabo. Slávnostným kazateľom služieb Božích bol generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko. V kázni Slova Božieho vyzdvihol službu Milana Rastislava Štefánika a jeho odhodlanie a zapálenie pre svoje úlohy. Milan Rastislav Štefánik vo svojej Novej zmluve mal zvýraznený biblický verš z Markovho evanjelia: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. (Mk 10,45) Pán Ježiš slúžil svojim bratom a sestrám pre ktorých prišiel na svet a v týchto slovách videl svoju službu aj syn evanjelického farára svojmu milovanému národu. Počas služieb Božích sa prihovorili aj Predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Ján Juran a nakoniec bývalou starostkou Annou Abramovičovou bola predstavená aj kreslená publikácia – komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Svojím programom služby Božie obohatili Mužský spevácky spevokol z cirkevného zboru ECAV Brezová pod Bradlom a Zvonkohra Košariská – Priepasné. Obe hudobné telesá viedol dirigent Vladimír Húska.
Po spomienkových službách Božích program pokračoval na nádvorí Múzea Milana Rastislava Štefánika kladením vencov a zapálení pochodní. Na tomto pietnom akte sa prihovoril starosta obce Košariská Štefan Antol a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a taktiež aj jedna z autoriek komiksu Nina Abramovičová. Následne po uložení vencov pokračovali účastníci pietnej spomienky fakľovým pochodom z Košarísk ku Mohyle M. R. Štefánika na Bradle, kde nasledoval pripravený program.

Na Mohyle nad Bradlom preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Armády Českej republiky a Francúzskej armády a pietnym aktom spojeným s kladením vencov, zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Počas nej boli vypálené delostrelecké salvy. Na spomienkových slávnostiach na Mohyle sa zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia – prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády Peter Pellegrini, a predseda Národnej rady SR Andrej Danko so svojimi príhovormi. Kultúrnymi časťami spomienky vystúpili spevácke teleso Danubius octet Singers a Mužský spevácky spevokol ECAV Brazová pod Bradlom.  Duchovným slovom sa z Mohyly prítomným prihovoril aj biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

V Brezovej pod Bradlom v popoludňajších hodinách na námestí sa odohrával sprievodný program pozostávajúci z vystúpení folklórneho súboru Brezová a orchestra ľudových nástrojov RTVS pod vedením Miroslava Dudíka. V kultúrnom dome bola predstavená poštová známka Československých légií a  M. R. Štefánika ako aj eurobankovka s nulovou nominálnou hodnotou v Národnom dome.
Večer vystúpila so svojim koncertom Jana Kirschner v Brezovej pod Bradlom a v evanjelickom kostole na Košariskách sa bolo predstavenie pásma slova a hudby Štátnej opery z Banskej Bystrice.

* gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik (* 21. júl 1880, Košariská, Rakúsko-Uhorsko – † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji) bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriguom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení ČSR. Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. Dňa 23. apríla 1990 bol schválený Zákon č. 117/1990 Zb. o zásluhách M. R. Štefánika, ktorý oficiálne uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Kríž Milana Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave, Akadémia Ozbrojených síl SR, železničná trať a veľké množstvo ulíc, námestí, škôl atď.

Scroll to Top