Platy profesionálnych vojakov v budúcom roku výrazne porastú

Platy profesionálnych vojakov sa v budúcom roku výrazne zvýšia. Vyplýva to z pripravovanej Koncepcie personálneho manažmentu, ktorú rezort obrany predloží v decembri na rokovanie vlády SR. Minimálne platové ohodnotenie profesionálneho vojaka by malo byť po novom až na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve. V súčasnosti je pritom pri vojakovi 2. stupňa s výkonom služby do jedného roka 707,50 eur. Od  januára 2019 to bude po 10-percentnej valorizácii 778,25 eur. A po zapracovaní pripravovaných zmien ešte približne o ďalších 300 eur viac.
 
Pripravovaná koncepcia počíta aj so zmenou ohodnotenia profesionálnych vojakov, ktoré by po novom malo vyplývať nie z hodnosti, ale z funkcie, ktorú príslušník Ozbrojených síl SR v praxi vykonáva. Ministerstvo obrany SR následne v januári predloží do vlády návrh na zmenu príslušnej legislatívy. Vedenie rezortu obrany o zmene platových náležitostí rokuje už aj s Ministerstvom financií SR. Zámerom je, aby navýšenie miezd a zmena systému boli plne pokryté z prideleného rozpočtu na budúci rok. V prípade schválenia koncepcie a príslušnej legislatívy by zmena systému ohodnocovania, a teda aj navýšenie platov, malo byť v platnosti v polovici roka 2019.
 
Vedenie Ministerstva obrany SR aj týmito krokmi potvrdzuje, že modernizácia a príprava personálu musia byť plne v súlade. Kvalitne pripravený a adekvátne ohodnotený ľudský potenciál sú nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky.

Scroll to Top