Pod Nízkymi Tatrami cvičili psovodi zo Slovenska, Čiech a Maďarska

Už po piaty raz  sa stretli psovodi celkom 10 ozbrojených zborov a zložiek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska v priestoroch Krpáčova pod Nízkymi Tatrami a v niektorých ďalších lokalitách v Brezne a v okolí. V predposledný júnový týždeň sa uskutočnil Medzinárodný kooperačný výcvik psovodov a služobných psov ozbrojených zborov a Vojenskej polície. Riadiaci výcviku, hlavný kynológ MO SR a vedúci oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek Vojenskej polície major Peter Šoltés s uspokojením konštatuje, že z roka na rok sa rozširuje počet a kvalita účastníkov výcviku.

„Okrem všetkých rezortov, ktoré na Slovensku využívajú pri svojej činnosti psovodov a psov (Finančná správa, Policajný zbor a Zbor väzenskej a justičnej stráže) sa na výcviku už tradične zúčastňujú zástupcovia českej vojenskej polície a už druhý rok aj príslušníci maďarskej vojenskej polície V tomto roku pribudli aj zástupcovia Polície Českej republiky. Celkovo sa zišlo takmer 70 psovodov a 80 psov,“ hovorí major Šoltés.

Služobné psy boli rozdelené podľa spôsobu ich využitia. Už tradične bolo najviac hliadkových psov, ktorí mali samostatný program. Skupiny boli pre psov na špeciálne využitie (strážne, všestranné, obranárske, na detekciu otravných a psychotropných látok ale aj výbušnín, zbraní, tabaku či mŕtvol). Psovodi so svojimi psami plnili rôznorodé úlohy. V mnohých typoch prostredia. Nielen v okolí horského hotela Hydro Krpáčovo, v priestoroch nepoužívaného hotela Junior v tej istej lokalite (tam cvičili predovšetkým hliadkové a všestranné psy), ale aj v objektoch autobusovej stanice a v železničnom depe v Brezne. V tamojšom diskotékovom klubu Retro museli zasahovať v hlučnom prostredí pri svetelných efektoch. V tomto roku pribudol premiérovo aj areál základnej školy počas školského vyučovania a zaujímavý a pre psov a psovodov náročný zásah proti páchateľovi, ktorý sa pokúsil uniknúť cez vodnú plochu, aby čo najlepšie preverili všetky svoje zručnosti. Plnili úlohy najmä pri prieskume terénu, nájdení a označení páchateľov. Psovodi so svojimi psami museli okrem klasickej – všestrannej kynológie zvládnuť prieskum budovy, rozvoj agresivity psa, potláčanie davu (výtržnosť), hryzenie vo vode, hryzenie v nočných podmienkach s použitím svetelných efektov, pachové práce (praktické stopy), poslušnosť, špeciálna kynológia (drogy, výbušniny, tabak, mŕtvoly, CITES), vyhľadávanie záujmových pachov v rôznych priestoroch v dennej a nočnej dobe, výbušniny naviac vyhľadávanie nástražných výbušných systémov.

Podľa majora Šoltésa veľmi prospešná pre všetkých účastníkov výcviku bola aj neformálna výmena skúseností, ktoré získali pri svojej doterajšej činnosti. Ale i výmena figurantov, vzoriek na špeciálne práce z jednotlivých rezortov. Medzirezortná spolupráca je podľa neho nenahraditeľnou formou výcviku a prípravy psovodov a služobných psov na reálne využitie – služobný výkon. Nielen výmena vzoriek na špeciálne práce, ochranných pomôcok pri cvikoch obrany, ale aj figurantov samotných, ako aj možnosť sledovať tréningové metódy, postupy jednotlivých psovodov a príležitosť o nich diskutovať sú základnými myšlienkami takejto spolupráce. Major Šoltés oceňuje aj vklad inštruktorov Centra výcviku Lešť a Národného centra EOD v Novákoch do jednotlivých epizód výcviku.

So spoločným výcvikom je spokojný aj hlavný kynológ českej Vojenskej polície kapitán František Hanslík. „Je to pre nás výborná možnosť výmeny skúseností, postupov pri plnení úloh v neznámom prostredípre našich psovodov a psov. Je dobré, že úlohy plnia v zmiešaných tímoch. Lebo v prípade potreby môžu byť nasadení spoločne na riešenie úloh ,“ hovorí kapitán Hanslík.

Scroll to Top