Policajní duchovní EPS MV SR na stretnutí s policajným atašé v Ríme

Zahraničná služobná cesta sa konala na základe vzájomnej komunikácie a pozvania pána policajného pridelenca plk. Stanislava Zátorského na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Taliansku, v Ríme, v termíne 23.-3-27. apríla 2018. Zúčastnili sa na nej 4  policajní duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR.

Po prílete do Ríma sme hneď na začiatku navštívili veľvyslanectvo SR v Ríme a pozdravili zamestnancov. Medzi inými sme sa na chvíľu stretli aj s pánom riaditeľom Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme, pánom Petrom Dvorským. Počas návštevy sme mohli zažiť vynikajúcu spoluprácu pána policajného pridelenca plk. Zátorského s pracovníkmi veľvyslanectva SR v Taliansku ako aj vo Vatikáne, čo sa odzrkadlilo aj pri celom priebehu návštevy ako aj stretnutí s pánom veľvyslancom Petrom Sopkom, či ďalšími zamestnancami veľvyslanectiev.

Veľmi milo nás potešilo prijatie pánom rektorom Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde sme mohli na pamiatku našej návštevy zapísať niekoľko riadkov do vzácnej kroniky tohto kolégia. Na tomto mieste sme sa dozvedeli o bohatej histórii tohto kolégia, ktoré zohrávalo významnú úlohu pri zásobovaní bývalého Československa duchovnými publikáciami.

Pán policajný pridelenec nám poskytol informácie týkajúce sa práce polície v Taliansku, oboznámil nás so spôsobom svojej misie a venoval nám podľa možností svoj čas tak, aby sme mali zabezpečené všetko, čo bolo potrebné pre pokojný a zdarný priebeh zahraničnej cesty.

V rámci ekumenických vzťahov sme počas návštevy mali v programe zabezpečenú aj účasť na generálnej audiencii pápeža Františka na námestí Svätého Petra vo Vatikáne.  Aj táto časť programu zanechala v nás nezvyčajný a hlboký dojem. Popri tematike policajnej práce sme absolvovali aj prehliadku historických pamiatok mesta Rím a Vatikán.
Počas prehliadky Vatikánskych záhrad sa nám venovala pani zástupkyňa veľvyslanca SR vo Vatikáne, ktorá nám pripravila výbornú exkurziu po záhradách a baziliky sv. Petra.

Pri plánovaní programu našej pracovnej cesty sme nevynechali Evanjelický cirkevný zbor v Ríme. Navštívili sme evanjelický kostol, oboznámili sa s históriou evanjelikov v Ríme. Na paneloch venovaných histórii evanjelickej komunity v Ríme sme mali možnosť vidieť aj fotografie vzájomných stretnutí pápežov počnúc Jánom Pavlom II až po súčasného pápeža Františka s evanjelickou komunitou v tamojšom kostole. Na záver našej návštevy sme vykonali krátku pobožnosť na ktorej zamyslením poslúžil riaditeľ úradu EPS MV SR Milan Petrula.

Veľké a srdečné poďakovanie patrí pánovi policajného pridelencovi za jeho čas, ochotu nás voviesť do problematiky svojej činnosti ako ja za celú organizáciu, prípravu a sprevádzanie počas našej zahraničnej služobnej cesty.

Scroll to Top