Poľná kaplnka vo VVP Lešť

Už sa stáva tradíciou, že duchovná služba AOS počas mesiaca júl absolvuje výcvikový program s kadetmi vo výcvikovom priestore na Lešti. Počas tohtoročného vyvedenia sme pre kadetov a kadetky Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vytvorili priestor pre ich duchovné zaopatrenie.  Zriadili sme poľnú kaplnku na Brožkovom prameni. Stan sa rozprestieral za jedálňou a možnosť vstúpiť doň, mali študenti aj počas dňa pri dodržaní harmonogramov výcviku.
Pravidelne vo večerných hodinách  prejavovalo záujem tráviť čas a nabrať duchovných síl v našej poľnej kaplnke  v priemere 14 kadetov, profesionálnych vojakov  a dobrovoľníkov. Preberali sme biblické postavy a ich životnú zmenu pri stretnutí s Pánom Ježišom. Mám pocit, že poľné priestory boli záujemcom o duchovné stíšenie blízke.
Moja účasť na každodennom výcviku s kadetmi boli pre mňa vzácne chvíle.  Úprimné rozhovory rôzneho charakteru, ktoré som zažil ale aj záujem o počúvanie o mojom pôsobení v Afganistane v misii ISAF v rokoch 2011 a 2013, boli vzájomným obohatením.
Počas víkendu sme sa s kadetmi zúčastnili kultúrno – poznávacieho zájazdu na Pustý hrad. Chcem poďakovať Jaroslavovi Čuchorovi za jeho odborný výklad, starostlivosť a aj za dobové predstavenie rytiera s mečom.
Vzácnym momentom bola prítomnosť generálneho duchovného, ktorý prišiel navštíviť kadetov pri ich výcviku ale aj zapožičal  a pomohol s výstavbou poľnej kaplnky.  Ďakujeme.
Scroll to Top