Pomoc pre Bihač

S ohľadom na aktuálnu situáciu a hroziacu humanitárnu krízu v utečeneckých táboroch v Bosne a Hercegovine, na žiadosť Červeného kríža mesta Bihač Ministerstvo vnútra SR poskytlo zo svojich zásob materiálnu humanitárnu pomoc Slovenskej republiky pozostávajúcu zo stanov, skladacích postelí, prikrývok, elektrocentrál, osvetľovacích súprav stavebníc pre deti, oblečenia, obuvi pre deti a dospelých v hodnote 45017,46 Eur. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR poskytlo hygienické balíčky a lekárničky v hodnote 6 700,00 Eur. Celková hodnota slovenskej pomoci je 51 717,46 Eur. Doprava slovenskej pomoci do Bosny a Hercegoviny sa uskutočnila jedným nákladným vozidlom a sprievodným vozidlom sekcie krízového riadenia od 14. júna 2019 z Logistickej základne pre krízové situácie Vajnory – Bratislava. Odovzdanie slovenskej pomoci zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Samotnú pomoc za Slovenskú republiku odovzdal Martin Kačo, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine. Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR zastupoval
generálny duchovný plk. Marian Bodolló.
Plk. Marian Bodolló sa v dňoch 16.-21.6.2019 spolupodieľal ako na odovzdaní humanitárnej pomoci v meste Bihač, tak aj návšteve jednotlivých LOT-ov (Liaison and Observation Team ). Vo Foči sa okrem slovenskej jednotky stretol aj s miestnym imámom Mensur Kadricom, ktorý plk. Bodolló ukázal mešitu zrenovovanú po vojne 90-ych rokoch a otvorenú 4.mája 2019. Miestna moslimská skupina vo Foči má viac ako 40 veriacich, no tvoria pevné a živé spoločenstvo so svojimi náboženskými aktivitami. Program pokračoval návštevou predstavených pravoslávnych duchovných monumentálneho Chrámu svätého Sávu s kapacitou viac ako 1500 veriacich. Práve tohto roku oslavuje Srbská pravoslávna cirkev 800. rokov svojej nezávislosti- autokefality. Vo Foči plk. Bodolló zároveň navštívil aj miestnu základnú školu, kde sa odovzdal výťažok z charitatívneho koncertu z 8.marca tohto roku vo výške 750.- Euro. Riaditeľ školy Vladimir Ivanović vyjadril veľkú radosť z pomoci, z ktorej medzičasom už kúpili školské a športové pomôcky. Záver návštevy plk. Marian Bodolló ukončil v LOT-e Višegrad a Butmir.

* Operácia EUFOR ALTHEA (názov je podľa mena gréckej bohyne uzdravenia) bola spustená 2. decembra 2004 Po prevzatí hlavnej zodpovednosti za udržiavanie bezpečného prostredia v Bosne a Hercegovine EÚ, vojenskú prítomnosť NATO v krajine predstavuje veliteľstvo NATO Sarajevo. Medzi úlohy operácie ALTHEA patrí zabezpečiť vojenskú „odstrašujúcu“ prítomnosť a  bezpečné prostredie (Safe and Secure Environment – SASE) s cieľom zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia. Operácia ALTHEA je súčasťou komplexného prístupu EÚ k bezpečnostnej, politickej a sociálno-ekonomickej stabilizácii Bosny a Hercegoviny a zapadá do celkovej mozaiky stabilizačných cieľov EÚ v regióne západného Balkánu. EUFOR ALTHEA mala pôvodne mandát na približne 1300 príslušníkov, avšak v dôsledku ich nedostatku bola postupne rekonfigurovaná a redukovaná. Od 1. septembra 2012 tak v krajine pôsobí celkovo do 600 príslušníkov síl EUFOR. Zníženie počtu vojakov prítomných v Bosne a Hercegovine je na základe rekonfigurácie operácie kompenzované poskytnutím okamžitých záloh (Immediate Reserves), ktoré sa nachádzajú v prispievateľských krajinách a pripravených zasiahnuť v Bosne a Hercegovine, a to na zavolanie operačného veliteľa.
 

Scroll to Top