Pozvanie na VI. Evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, priatelia

srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa budú konať 29. júna – 1. júla 2018 vo Zvolene. Aj v tento rok bude Ústredie EPS v OS SR a OZ SR /ďalej len EPS/ participovať pri ich organizácii.
EPS pripravila niekoľko svojich osobitých aktivít v sobotu 30.júna, o ktorých Vás chceme dopredu informovať:

1, EPS bude mať na VI. ECD po celý čas postavený svoj stan na nádvorí Lesníckeho múzea vo Zvolene, kde sa bude podávať vojenský guláš v čase od 11:30 – 14:00

2,  pre mladšiu časť účastníkov organizuje EPS pochod na Pustý hrad. Zraz bude na nádvorí Lesníckeho múzea o 13.45, pochod začne o 14.00, predpokladaný príchod na hrad je o 15.10. Na hrade bude krátka pobožnosť o 15.20, po nej o 15.40 budú mať hasiči ukážku práce so záchrannou technikou o 16.10 sa pôjde naspäť do Zvolena.

3, večer o 18.30 bude v stane EPS prezentácia práce duchovnej služby v OS a OZ SR spojená s prednáškami na témy: Čs. légie a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918.

4, vyvrcholením sobotného dňa bude nočná ekumenická pobožnosť o 23.15 a sviečkový pochod k pamätníkom osloboditeľov na námestí SNP vo Zvolene, kde budú ako výraz vďaky položené kvety resp. vence.

Generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló pozýva všetkých priateľov duchovnej služby k ucteniu pamiatky obetí bojov za našu slobodu a demokraciu.

Časový harmonogram aktivít EPS na VI. ECD

Piatok,  29. 6. 2018

8.00      Odchod z Bratislavy do Zvolena, príchod o 10.00
10.00 – 13.00   Príprava zázemia pre aktivity EPS na VI. ECD (stan, výdaj stravy a iné)
16.00    Účasť EPS na uvítacom programe ECAV na Slovensku (funkcionári EPS)
21.00    Večerné služby Božie s VP

Sobota,  30. 6. 2018

09.30   Hlavné slávnostné služby Božie
11.30   Obed  /vydávajú OS SR, patronát prevzala EPS/
13.45   Zraz účastníkov pochodu na Pustý hrad
14.00   Pochod na Pustý hrad, príchod do 15.10
15.20 – 15.40   Poľná bohoslužba (zabezpečujú duchovní EPS)
15.40 – 16.10  Ukážka práce s hasičskou technikou
16.10   Pochod do Zvolena, príchod do 17.30
18.30   Prednášky EPS  /Mužská spiritualita, Čs. légie  a ich prínos k vzniku ČSR v r. 1918/
23.15 – 23.45   Ekumenická pobožnosť (zabezpečujú duchovní EPS)
23.45 – 24.00   Sviečkový pochod, položenie kvetov k pamätníkom osloboditeľov

Nedeľa,  1. 7. 2018

Účasť na službách Božích vo Zvolene, resp. v niektorom zbore v okolí Zvolena
 

Scroll to Top