Pravidelná údržba lietadla L – 29

Do portfólia spoločnosti patrí aj vykonávanie údržby lietadla typu L – 29 Delfín prúdového cvičného lietadla od výrobcu Aero Vodochody. LOTN, a.s. poskytuje údržbu prevádzkovateľovi Blue Sky Service z Českej republiky.

Počas pravidelnej ročnej prehliadky sa vykonala kontrola podvozkov, bŕzd a pneumatík, sledovaných uzlov.  Boli vykonané predpísané práce na motore lietadla a celková prehliadka podľa stanoveného harmonogramu.

Pravidelná prehliadka bola ukončená úspešným odletom 20.03.2018.

Scroll to Top