Premiérové streľby raketometov s projektom DELOSYS na Lešti

V dňoch 16. až 18. septembra v Centre výcviku Lešť vyvrcholilo vyvedenie rožňavského raketometného oddielu bojovými školskými streľbami. Riadiaci strelieb, veliteľ oddielu podplukovník Ján Hric konštatuje, že vyčlenení príslušníci oddielu boli na Lešti vyvedení od konca augusta.

„Prvá raketometná batéria pod velením kapitána Petra Kalnu v priebehu vyvedenia ukončila etapu výcviku čaty. Jej prvým vrcholom bola úspešná kontrola zladenosti a druhým bojové školské streľby,“približuje podplukovník Hric. Podľa neho cieľom spomínaných strelieb je upevniť u veliteľov ich schopnosti pri velení a riadení paľby, ich postupy a povelovú techniku pri vedení bojovej činnosti a nadobudnúť praktické skúsenosti pri detekcii, výpočte, koordinácii a samotnom vedení palieb. V prípade jednotiek bolo cieľom získať praktické skúsenosti pri plnení palebných úloh s programovým vybavením projektu DELOSYS, zdokonaliť úroveň zladenosti obslúh raketometov a upevniť praktické návyky pri vyžiadaní, pozorovaní a vyhodnocovaní delostreleckých strelieb prieskumnými tímami.

Pri streľbách boli po prvý raz využité 122 mm raketomety vz. 70/85 Modular z projektu DELOSYS s novo vyvíjaným automatizovaným systémovým vybavením velenia a riadenia. Koordinátor palebnej podpory a náčelník delostrelectva OS SR plukovník Pavol Barančík, ktorý bol prítomný na zamestnaní pripomenul, že takto sú  premiérovo informácie o cieli od prieskumného družstva až k raketometu zasielané dátovým prenosom. „Vďaka tomu sa výrazne znížil reakčný čas začatia riadenia paľby a zamedzilo sa zbytočným omylom a nedorozumeniam, ktoré vznikali pri fónickom spôsobe prenosu informácii. S prístupom príslušníkov batérie kapitána Kalnu k streľbám a s ich výsledkami som spokojný. Som rád, že na nich boli prítomní aj študenti 4. ročníka delostreleckého smeru z Akadémie OS SR z Liptovského Mikuláša aj so svojím učiteľom.“

Veliteľ oddielu podplukovník Hric si pochvaľoval skúsenosti, ktoré jeho príslušníci získali z premiérového využitia projektu DELOSYS. Podľa neho veľký podiel na úspechu nielen strelieb, ale aj celého vyvedenia na Lešti má  zástupca riadiaceho cvičenia kapitán František Kohút, veliteľ batérie kapitán Peter Kalna, ale napríklad aj veliteľ čaty poručík Štefan Križák, ktorý dokonca ustanovil nový časový rekord pri plnení úloh strelieb.„Veľmi dobrú prácu odviedli aj velitelia raketometov rotní: Gabriel Labina, Marek Ferenc, Martin Vetrák a čatár Karol Topoli, prieskumníci: rotný Peter Ťažký a desiatnik Peter Šinaľ, pyrotechnik rotný Tomáš Roháč či technik batérie rotmajster Michal Ondrík, špecialista muničného družstva desiatnik Jaroslav Grendel, či  operátor rekognoskačného družstva desiatnik Kristian Polyák. Všetci majú podiel na tom, že sme počas plnenia úloh strelieb úspešne vystrelili 112 kusov 122 mm rakiet JROF,“ sumarizuje podplukovník Hric úspešne vyvedenie časti oddielu na Lešti.

Scroll to Top