Premiérové stretnutie vojenských zdravotníkov V-4 VIMIMED 2019

V priestoroch Akadémie OS SR v Liptovskom Mikuláši sa 4. až  6. februára stretli vojenskí zdravotníci z krajín Vyšehradskej skupiny na svojej premiérovej konferencii. Zorganizoval ju Úrad hlavného lekára SR pri príležitosti slovenského predsedníctva v tomto formáte. Na konferencii sa okrem vojenských zdravotníkov krajín V4 zúčastnili aj zástupcovia Centra výnimočnosti pre vojenskú medicínu Budapešť a Multinárodného zdravotníckeho koordinačného centra Koblenz. Celkom sa na podujatí zúčastnilo 61 zahraničných a 19 slovenských delegátov.

V prvý deň konferencie sa na nej zúčastnil Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – NŠ brigádny generál Miroslav Lorinc, rektor AOS prof. Jozef Puttera, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč a ďalší hostia. Podľa Hlavného lekára OS SR plukovníka Vladimíra Lengvarského primárnym cieľom 1. ročníka tejto medzinárodnej konferencie bolo prehĺbiť obrannú spoluprácu krajín aj v oblasti vojenského zdravotníctva. Vojenskí lekári a zdravotníci sa okrem iného venovali možnej spolupráci pri odstraňovaní  nedostatkových spôsobilostí, akými je napríklad zdravotnícka evakuácia vzdušnými prostriedkami – MEDEVAC. Venovali sa aj oblasti výcvikového procesu, vzdelávania príslušníkov zdravotníckych jednotiek, ochrany jednotiek počas nasadenia, zdravotníckej podpore pre špeciálne operácie, veterinárnej podpore a zdravotníckej logistike. Prezentovali svoje skúsenosti z operácií medzinárodného krízového manažmentu v rôznych oblastiach sveta.

Rokovanie vojenských zdravotníkov krajín V4 (Visegrad Military Medicine Conference – VIMIMED 2019) sa zameralo predovšetkým na výmenu poznatkov medzi zúčastnenými krajinami, nadviazanie užšej spolupráce, zvýšenie interoperability počas spoločného nasadenia, ako aj na podporu vzájomnej spolupráce  v rámci zdravotníckych jednotiek. Predstavitelia vojenských zdravotníkov: brigádny generál Zoltán Bubeník z Českej republiky, brigádny generál István Kopcsó z Maďarska a Aurelia Ostrowska z Poľska privítali slovenskú iniciatívu a dohodli sa na ďalšej intenzívnej spolupráci i pravidelných každoročných stretnutiach. Všetci si so záujmom prezreli prezentáciu Centra výnimočnosti NATO pre vojenskú medicínu z Budapešti i ďalšie prednášky a praktické ukážky

Scroll to Top