Prezentácia centier výnimočnosti NATO

Centrá výnimočnosti jednotlivých členských krajín NATO dnes v Bruseli v sídle Severoatlantickej aliancie prezentujú svoje úlohy a ciele. V rámci 25. akreditovaných centier má svoje zastúpenie aj slovenské Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie nevybuchnutej munície, ktoré sídli v Trenčíne. Akreditované bolo v roku 2011 a v súčasnosti do neho okrem Slovenskej republiky svojimi expertmi prispieva aj Česká republika, Francúzsko, Maďarsko a Rumunsko.
 
Hlavným cieľom tohto centra je zlepšiť vojenské spôsobilosti a efektívnosť Aliancie v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície (EOD) prostredníctvom zlepšovania odbornej prípravy a vzdelávania expertov v oblasti EOD, rozvoja koncepcií a doktrín, ako aj  v rámci štandardizácie procesov v tejto špecifickej oblasti, v ktorej majú Ozbrojené sily SR bohaté skúsenosti. Činnosť centra je zameraná najmä na podporu a posilnenie transformačného a operačného úsilia NATO vo funkčnej oblasti EOD, ako aj na posilnenie vzťahov, interoperability a praktickej spolupráce členských krajín Aliancie, jej partnerov a veliteľských štruktúr NATO. Tieto úlohy plní prostredníctvom využívania najnovších trendov v oblasti rozvoja kapacít zameraných na prípravu technologicky vyspelých, interoperabilných a adekvátne vyškolených expertov pre oblasť EOD spôsobilých byť súčasťou širokého spektra operácií NATO.
 
Centrá výnimočnosti NATO patria medzi zásadné nástroje najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO pre transformáciu, ktorých cieľom je odborne vzdelávať expertov členských a partnerských krajín NATO. V rámci podujatia majú predstavitelia jednotlivých centier počas nasledujúcich dvoch dní možnosť predstaviť jednotlivé úlohy a ciele centier výnimočností NATO so zameraním na konkrétne oblasti ich činností. 
Scroll to Top