Prezentácia knihy Pokoriteľ Alsterufera

Vo štvrtok 30. septembra sa v bratislavskej synagóge uskutočnila za účasti veliteľa Veliteľstva posádky Bratislava plukovníka Slavomíra Mildeho prezentácia knihy Pokoriteľ Alsterufera, ktorá je venovaná pamiatke generálmajora v. v. Ivana Otta Schwarza. (1923 – 2018). Vyše 500-stranovú publikáciu vydala Vojenská podporná nadácia, vyšla súbežne v slovenskom aj v anglickom jazyku a obsahuje približne 400 fotografií. Zostavil a napísal ju vojenský novinár Pavol Vitko, jej súčasťou je tiež odborná príloha z pera vojenského historika Petra Šumichrasta.

V rámci prezentácie zazneli aj verše zo žalmov Starého zákona, ktoré prečítali generálny duchovný Ozbrojených síl ozbrojených zborov plukovník Marian Bodolló a bratislavský rabín Baruch Myers. V záhrade synagógy bola následne odhalená genmjr. Ivanovi O. Schwarzovi pamätná tabuľa. „Generálmajor Ivan Otto Schwarz slúžil cez druhú svetovú vojnu v 311. čs. bombardovacej perute a bolo to naozaj nebezpečné lietanie ak si uvedomíme, že jej straty počas päťročnej činnosti činili dovedna 250 padlých a nezvestných mužov. Ďalších 34 príslušníkov perute bolo zajatých. Išlo o najväčšie straty medzi všetkými našimi leteckými jednotkami počas vojny a tvorili polovicu všetkých strát, ktoré československé letectvo utrpelo na západnom bojisku,“ uviedol pri odhalení tabule plukovník v. z. Ivan Bella, letec a kozmonaut, čestný predseda Vojenskej podpornej nadácie. Zároveň ocenil, že genmjr. Schwarz vydržal u lietajúceho personálu až do konca vojny, pričom nalietal približne 1200 operačných hodín. Následne v ten istý deň bola kniha predstavená aj v rezidencii britského veľvyslanectva na Slovensku.

Genmjr Ivan Otto Schwarz sa narodil sa v Bratislave a vyrastal v Bytči. Pred druhou svetovou vojnou ho otec poslal vzhľadom blížiacou sa hrozbou holokaustu do Veľkej Británie. On však vymenil bezpečie vo Walese za vojenskú uniformu a už ako 16-ročný sa prihlásil bo britských ozbrojených síl. Na vlastnú žiadosť bol dňom 20. januára 1941 v hodnosti vojak preradený do čs. brannej moci so záujmom slúžiť v letectve. Dňa 27. decembra 1943 sa ako palubný strelec podieľal na najväčšom úspechu 311. čs. bombardovacej perute, potopení nemeckej ozbrojenej lode Alsterufer aj s jej strategickým nákladom, vďaka čomu si osádka kapitána Oldřicha Doležala vyslúžila vysoké britské aj československé vyznamenania. Po krátkom povojnovom pobyte vo vlasti sa kvôli narastajúcemu politickému tlaku proti príslušníkom západného odboja vrátil späť do Veľkej Británie, kde podnikal a kde bol o. i. v rokoch 2006 – 2009 prezident Zväzu letcov slobodného Československa. Rozkazom prezidenta SR bol dňom 1. 5. 1995 vymenovaný do hodnosti generálmajora vo výslužbe. V roku 2005 mu prezident republiky udelil Rad Bieleho dvojkríža vojenského druhu III. triedy. Viackrát bol aj hosťom na ministerstve obrany či na Generálnom štábe OS SR. 

Scroll to Top