Prezident vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR genmjr. Zmeka

Video
Novým náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky bude od 7. mája 2018 genmjr. Daniel Zmeko (dňom 7. mája generálporučík). Do funkcie ho dnes vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR. Zároveň ho povýšil do hodnosti generálporučík. Genmjr. Daniel Zmeko nahradí gen. Milana Maxima, ktorému uplynulo funkčné obdobie. Prezident Andrej Kiska dnes zároveň vymenoval do prvej generálskej hodnosti doterajšieho plukovníka Juraja Štefanku a do o jeden stupeň vyšších generálskych hodností povýšil brigádneho generála Josefa Pokorného, brigádneho generála Vladimíra Šimka a genpor. Jána Balciara.
 
„Verím, že nový náčelník generálneho štábu nadviaže na prácu svojho predchodcu, pretože kontinuita je pre ozbrojené sily veľmi dôležitá. Som presvedčený, že genmjr. Zmeko v najvyššej funkcii v rámci ozbrojených síl využije všetky svoje profesionálne schopnosti a odborné znalosti zo všetkých stupňov velenia pre to, aby si ozbrojené sily zachovali kredit jednej z najdôveryhodnejších inštitúcií a boli vždy pripravené garantovať bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov. Želám mu veľa úspechov a teším sa na spoluprácu,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň poďakoval generálovi Maximovi za dlhoročnú spoluprácu. “Nie vždy sme mali možno rovnaký názor na všetko, ale vždy sme dokázali nájsť konsenzus a to najlepšie riešenie v prospech vojakov a celých ozbrojených síl,” dodal. Generál Maxim pri tejto príležitosti poďakoval všetkých profesionálnym vojakom za celoživotnú spoluprácu. „A môžem potvrdiť, že aj naďalej budem tak ako doteraz, robiť všetko pre šírenie dobrého mena ozbrojených síl,“ zdôraznil. 
 
Prezident SR Andrej Kiska zablahoželal povýšeným generálom, osobitne novovymenovanému náčelníkovi generálneho štábu genmjr. Danielovi Zmekovi. Pripomenul, že ozbrojené sily majú stabilne najvyššiu dôveru občanov, s ktorou je spojená aj veľká zodpovednosť. „Nesmieme zabudnúť na potreby našich vojakov, na ich pracovné a služobné podmienky. Potrebujeme zabezpečiť, aby mladí ľudia chceli vstúpiť do ozbrojených síl, aby boli hrdí na to, že môžu slúžiť pre obranu našej vlasti. Sú to nesmierne ťažké a dôležité úlohy a budete mať moju plnú podporu pri každom jednom kroku pri napĺňaní týchto neľahkých úloh,“ povedal prezident Andrej Kiska. Zároveň sa poďakoval gen. Milanovi Maximovi za jeho prácu a dodal, že bol na čele ozbrojených síl v zložitom období plnom zmien. 
 
Novovymenovaný genmjr. Daniel Zmeko sa vo svojom mene, ako aj v mene ostatných povýšených kolegov poďakoval za prejavenú dôveru. „Chcem Vás uistiť, že si so všetkou pokorou uvedomujeme, že s prejavenou dôverou na seba berieme aj záväzok, ktorý prichádza s novými funkciami a hodnosťami, a ktorý nás bude zaväzovať k plneniu a napĺňaniu poslania ozbrojených síl,“ uviedol. Zároveň potvrdil, že sa plne stotožňuje s prioritami prezidenta SR a hlavného veliteľa OS SR A. Kisku, ktoré uviedol vo svojom príhovore. 
 
Náčelník Generálneho štábu OS SR genmjr. Daniel Zmeko plnil do dnešného dňa úlohy v oblasti modernizácie a vyzbrojovania. Počas svojej viac ako tridsaťročnej kariéry v ozbrojených silách pôsobil na rôznych veliteľských funkciách od stupňa čata po stupeň brigáda. Bol náčelníkom odboru pre operácie ako aj náčelníkom štábu veliteľstva pozemných síl, pôsobil na viacerých funkciách v rámci generálneho štábu vrátane pozície veliteľa Centra riadenia operácií a zástupcu veliteľa pozemných síl. Počas pôsobenia v misiách a operáciách na Cypre, Afganistane, alebo Iraku, kde bol aj veliteľom kontingentu, získal bohaté skúsenosti aj z oblasti medzinárodného krízového manažmentu.
Scroll to Top