Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu obrany si pripomenuli 25. výročie prijatia Ústavy SR

Zamestnanci rezortu obrany a profesionálni vojaci si dnes počas slávnostného zhromaždenia pripomenuli 25. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky.

Prijatie Ústavy SR je neoddeliteľnou súčasťou našich moderných dejín. Týmto krokom bol položený základný kameň pre vznik samostatného štátu a teda aj našich ozbrojených síl. Pristupujme k tomuto sviatku našej štátnosti s patričnou úctou a vedomím, že vďaka prijatiu Ústavy Slovenskej republiky sme dnes súčasťou demokratického sveta,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.

Šéf rezortu obrany upozornil, že častokrát sme na rôznych zhromaždeniach, či pietnych aktoch, svedkami toho, že ľudia v sebe nemajú prirodzene zakódovanú úctu k štátu, ani k štátnym symbolom. „V aktuálnom programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali k zvyšovaniu vlastenectva v duchu národných a vojenských tradícií. A náš rezort sa k tomuto záväzku jednoznačne hlási,“ povedal minister.

Oficiálne oslavy jedného z najvýznamnejších dní našej histórie sa uskutočnili v piatok 1. septembra 2017 v priestoroch Národnej rady SR a Bratislavského hradu. Súčasťou sprievodných aktivít boli  dynamické a statické ukážky Ozbrojených síl SR. Vojaci pripravili návštevníkom aj ukážku preletu techniky vzdušných síl a ďalší zaujímavý program.

Scroll to Top