Púť do Svätej zeme III.


Posledné dni púte našich vojenskych farností do Izraela pokračovali v návšteve ďalších galilejskych miest, ktoré Ježiš Kristus posvätil svojou prítomnosťou. Hora blahoslavenstiev bola pre nás miestom slávenia eucharistie, kde nás naš sprievodca P. Jeremiaš Kvaka OFM uviedol do Ježišovej reči, ktorú predniesol na tomto vrchu a ktorá je magnou chartou každeho kresťana. Deň pokračoval navštevou Tabgy, kde si pripomíname udalosť rozmnoženia chlebov a rýb a nasýtenie zástupov. Mimoriadnym zážitkom pre pútnikov bola návšteva starobylého mesta Kafarnaum a jeho okolia, kde Ježiš prežil svoj verejný život a kde býval v dome u apoštola Petra. Mesto Kafarnaum je archeologickym pracoviskom spristupnenym pre pútnikov. Kráčať pomedzi zrekonštruované vykopavky ulcami mesta po ktorom kráčal sam Ježiš, kde žili a pracovali jeho apoštoli Peter, Ondrej,Matúš, bolo silným duchovným zážitkom. Nie nadarmo je Kafarnaum nazývaný Ježišovym mestom. Každý z našich vojenských pútnikov mohol v pri návšteve tychto galilejskych miest, ktorých sa dotýkali nohy nášho Pána Ježiša Krista a jeho apoštolov načerpať novú vitalitu pre svoj osobný vzťah s Pánom.

Scroll to Top