Rezort obrany obstará 3D rádiolokátory formou vláda – vláda

Nové 3D rádiolokátory stredného, malého a blízkeho dosahu obstará Ministerstvo obrany SR formou vláda – vláda. Návrh riešenia dnes schválila Bezpečnostná rada a vláda SR. Ide pritom o najtransparentnejší spôsob riešenia, ktorý vylučuje akúkoľvek korupciu.

„Celkovo nakúpime 17 kusov 3D rádiolokátorov, a to podľa požiadaviek, ktoré si zadefinovali Ozbrojené sily SR. V tejto súvislosti oslovíme ohľadne rokovaní všetky vlády tak, aby sme našli to najvýhodnejšie riešenie, ktoré predložíme na schválenie vláde do konca júna budúceho roka,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zároveň zdôraznil, že v súčasnosti je ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky zabezpečená 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 

Ministerstvo obrany plánuje v časovom horizonte rokov 2018 až 2025 obstarať 17 kusov 3D rádiolokátorov, z toho 6 kusov 3D rádiolokátorov stredného dosahu, 5 kusov 3D rádiolokátorov malého dosahu a 6 kusov 3D rádiolokátorov blízkeho dosahu v predpokladanej rámcovej sume 155 090 000 eur vrátane DPH.
Scroll to Top