Rezort obrany odporučí vláde pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do doby dodania stíhacích lietadiel F-16

Ministerstvo obrany SR odporučí vláde SR pokračovať v prevádzke lietadiel MiG-29 až do doby dodania stíhacích lietadiel F-16 C/D Block 70. Tento záver vyplynul z podrobnej analýzy alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktorý rezort obrany spracoval a predloží ho na rokovanie vlády SR.

 

V rámci spracovania analýzy identifikovali odborníci zo vzdušných síl a sekcie modernizácie dve možné alternatívy ochrany vzdušného priestoru. Prvou bola spolupráca s členskými krajinami NATO, ktorá by však znamenala dočasnú stratu tejto spôsobilosti. Druhou by bolo pokračovanie v prevádzke lietadiel MiG-29, a to buď spoluprácou s Poľskou republikou, alebo so spoločnosťou RSK MiG.

 

Na základe posúdenia uvedených možností s prihliadnutím na súčasný technický stav lietadiel MiG-29, platnej legislatívy, potreby zabezpečenia a udržania úrovne výcviku pilotov a príslušníkov pozemného personálu Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, vychádza ako najefektívnejšie ekonomické riešenie uzavrieť novú Dodatočnú dohodu so spoločnosťou RSK MiG s platnosťou od 16.11.2019 do 31.12.2023 s možnosťou predĺženia o jeden rok.

 

Materiál, ktorý bude predložený do vlády obsahuje podrobné posúdenie alternatívy ďalšej ochrany vzdušného priestoru SR.
Scroll to Top