Rezort obrany zefektívnil poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo svojej poliklinike na Sliači

Ministerstvo obrany SR zefektívnilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti v poliklinike na Sliači, ktorá patrí pod Ústrednú vojenskú nemocnicu – fakultnú nemocnicu Ružomberok. Kým doteraz zabezpečovali posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k leteckej službe externí dodávatelia, po novom sú tieto služby zabezpečované vo vlastnej réžii. Letecko-lekárske centrum Sliač tak zabezpečilo lepšiu dostupnosť služieb, a to vrátane prípadných krízových situácií a zároveň šetrí peniaze daňových poplatníkov. 
 
„Za služby zabezpečované dodávateľskou formou z civilnej sféry sme počas uplynulých 10 rokov platili približne 250 000 eur ročne, pričom ceny služieb sa každoročne zvyšovali. Navyše zabezpečenie lekárskych služieb vo vlastnej réžii nás robí sebestačných aj v čase prípadných krízových situácií,“ uviedol na tlačovej konferencii minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej vysvetlil, hlavnou úlohou centra je poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov, ako aj uchádzačov o prijatie do štátnej služby na vybrané odbornosti vo vojenskom letectve, teda pilotov, palubných technikov, sprievodcov a pozorovateľov, riadiacich letovej prevádzky, či špecialistov výsadkového vojska a iných funkcií.
 
Letecko-lekárske centrum Sliač okrem toho slúži aj na lektorskú činnosť a využívať ho môžu aj ďalší zamestnanci rezortu a profesionálni vojaci. V súčasnosti zároveň prechádza certifikáciou na získanie statusu povereného zdravotníckeho zariadenia, čím môže získať ďalšiu významnú spôsobilosť aj pre oblasť civilného letectva.
 
„Som veľmi rada, že na Sliači sa nám spoločným úsilím podarilo vybudovať špičkové špecializované pracovisko, ktoré bude nezávisle od civilných zložiek pravidelne posudzovať zdravotnú spôsobilosť k leteckej službe, bude poskytovať kvalifikovanú starostlivosť o letecký personál a v blízkej dobe aj pre oblasť civilného letectva,“ uviedla riaditeľka Letecko-lekárskeho centra Sliač MUDr. Ivana Gutzelnig.
 
Špecializované letecké centrum sídli v priestoroch Polikliniky MO SR Sliač, ktorá prešla z dôvodu vysokošpecializovaných vyšetrení rozsiahlou prestavbou inžinierskych sietí a doplnením viacerých špeciálnych prístrojov a ďalšieho vybavenia. 
 
Ďalšie nové špičkové zariadenie má po novom k dispozícii aj Ústredná vojenská nemocnica – fakultná nemocnica Ružomberok. Ide o najnovší typ mamografu s 3D navigáciou, ktorý výrazne skráti dobu vyšetrenia a zlepší diagnostiku. V porovnaní so staršími prístrojmi tiež znížil radiačnú záťaž.  Vďaka špeciálnemu softwaru má lekár snímky k dispozícii už za niekoľko sekúnd. Ide tak o ďalšie skvalitnenie starostlivosti nielen o profesionálne vojačky, ale aj civilné pacientky.
Scroll to Top