SIKORSKY MAINTENANCE MANAGER COURSE

V mesiaci apríl absolvovali naši kolegovia „Sikorsky Maintenance Manager Course“ so zameraním na UH-60, ktorý sa konal v tréningovom centre Sikorsky na letisku Witham Field, Stuart v štáte Florida USA.

Dvojtýždňový intenzívny kurz bol rozdelený na dve časti. Prvá časť spočívala v technickom oboznámení sa s vrtuľníkom, druhá so systémom údržby a manažmentu.

Tréningové centrum disponuje dvoma lietajúcimi UH-60M, na ktorých prebieha výcvik pozemného i lietajúceho personálu. Ďalej majú k dispozícii ďalší vrtuľník prezentovaný ako S-70i, ktorý pochádza z Poľskej produkcie. Na tomto vrtuľníku prebieha väčšina pozemných školení a je rovnako plne funkčný. Súčasťou školenia bol takisto systémový simulátor UH-60, na ktorom bolo možné plne imitovať všetky funkcie a poruchy vrtuľníka.

Teoretická časť spočívala v predstavení systému údržby, logistiky, materiálovo technického zabezpečenia, pozemného vybavenia a.i.. Zaujímavý bol napríklad program zameraný na kompozity a s ním spojené EMI, ochranu proti korózii, ale aj možné modifikácie vrtuľníka.

Ako významný krok v pred v údržbe a  v troubleshooting sa považuje inštalácia systému IVHUMS, ktorý umožňuje sledovať komplexne stav vrtuľníka a zaznamenáva takmer všetky parametre počas prevádzky vrtuľníka.

Elektronický systém fleet managmentu založený na platforme Helotrac poskytuje užívateľovi počítačové rozhranie kompletne pokrývajúce systém plánovania údržby.

Všetky tieto nástroje robia z vrtuľníka UH-60 silnú platformu a vynikajúci nástroj na plnenie širokého spektra úloh v rámci jeho určenia.

Cieľom kurzu bolo prvotné získanie počiatočnej spôsobilosti na UH-60 a oboznámenie sa s tréningovým centrom, ktoré bude v budúcnosti miestom zaškolenia ďalších pracovníkov LOTN.

    

Scroll to Top