Škola v Bernolákove má pripravovať študentov aj pre ozbrojené sily

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes v Bernolákove, v priestoroch Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina, zúčastnil na slávnostnom otvorení školského roka 2019/2020 pri príležitosti otvorenia nového študijného odboru „Ochrana osôb a majetku“, ktorý je výsledkom spolupráce medzi rezortom obrany a miestnou strednou odbornou školou. Jeho absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v Ozbrojených silách SR a ďalších bezpečnostných zložkách.
 
„V súčasnosti na Slovensku absentuje stredná vojenská škola, a preto ma veľmi teší, že aj vďaka tejto úspešnej spolupráci môže dnes 59 študentov začať štúdium v takomto odbore, ktorý vytvorí predpoklad pre vstup do ozbrojených síl, alebo iných bezpečnostných zložiek,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš.
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove Katarína Kubišová poďakovala rezortu obrany za spoluprácu. „Štúdium začne špeciálnou bezpečnostnou a špeciálnou športovou prípravou. Jeho absolventi budú ovládať napríklad aj základy kriminalistiky, bezpečnostného práva, teda odborných predmetov, ktoré súvisia s ochranou osôb a majetku,“ vysvetlila.

Nový odbor „ochrana osôb a majetku“ obsahuje okrem teoretickej časti výučby aj odbornú a praktickú prípravu, v rámci ktorej si študenti osvoja prvky sebaobrany, základné bojové zručnosti, prvú pomoc, či poradovú a špeciálnu bezpečnostnú prípravu. Okrem toho sa počas štúdia zamerajú na oblasť ekonomiky, práva, kriminalistiky, kynológie, psychológie a sociálnej komunikácie. Odborná prax bude realizovaná v reálnych alebo simulovaných podmienkach, pričom škola má k dispozícii aj vlastnú strelnicu.

Študenti tohto štvorročného odboru budú mať po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky predpoklady pre ďalšie štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, alebo pre kariéru v Ozbrojených silách SR. Po splnení stanovených kritérií pre vstup do OS SR sa tak budú môcť uplatniť napríklad aj vo funkciách Vojenskej polície, na rôznych pozíciách v rámci pozemných síl, alebo na niektorých funkciách v logistike.

Scroll to Top