Slávnostné odovzdanie štandardy Vojenského spravodajstva

Dňa 8. októbra 2018, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti osláv Dňa vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 100. výročia vzniku Československej republiky odovzdal minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš gen. Jánovi Balciarovi štandardu riaditeľa Vojenského spravodajstva. Po prvý krát v histórii  bola riaditeľovi spravodajskej služby udelená takáto pocta. Štandarda je jedným z hlavných symbolov Vojenského spravodajstva. Je symbolom morálnej cti a rozvíjania tradícií Vojenského spravodajstva. Je výrazom identity a pevného morálneho ducha. Prostredníctvom nej sa zhmotňuje pocit hrdosti na príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu. Riaditeľ Vojenského spravodajstva prijal túto štandardu s pocitom obrovskej hrdosti, s hlbokým zadosťučinením, ako ocenenie spoločnej dlhoročnej práce a úsilia všetkých príslušníkov Vojenského spravodajstva.
 
Historickú dôležitosť tohto momentu potvrdil  minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš  dekorovaním štandardy pamätnou stuhou pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätná stuha nie je len symbolom profesionálnej úcty a ocenenia práce,  ale zároveň je tento akt silným záväzkom do budúcnosti a posilnením spoločného úsilia.
Scroll to Top