Slovenskí a českí ženisti cvičili na Lešti aj s kadetmi Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Vo výcvikových zariadeniach Centra výcviku Lešť sa v dňoch 29. septembra až 4. októbra uskutočnilo cvičenie malých ženijných jednotiek Ozbrojených síl SR a Armády ČR CETEX 2019. Na cvičení sa zúčastnili aj kadeti štvrtého ročníka ženijných odborností z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

„Každý rok striedavo spoločne cvičíme na Slovensku a v Čechách. Spoločného výcviku sa zúčastňujú príslušníci nášho ženijného práporu a ženijných práporov z Olomouca a Bechyně. Ide najmä o precvičenie činnosti malých ženijných jednotiek pri plnení odborných úloh počas špecifickej ženijnej podpory. Napríklad pri prehľadávaní osôb, budov a vozidiel. Všade tam sa môžu nachádzať komponenty improvizovaného výbušného systému, alebo celý systém. Ďalšou učebnou úlohou bol násilný vstup do budov pomocou trhavín. Pre ženistov oboch armád je to obojstranne výhodná spolupráca a užitočná výmena skúsenosti, ktoré získali doma i v zahraničí v rôznych operáciách medzinárodného krízového manažmentu,“ vysvetľuje ciele a prínos cvičenia CETEX 2019 jeho riadiaci, zástupca veliteľa 5. odtarasovacej EOD roty seredského ženijného práporu nadporučík Matej Ambroz.

Spoluprácu so slovenskými ženistami si pochvaľuje aj rotmajster Oto Svoboda zo ženijného práporu Bechyně. Na spoločnom výcviku sa nezúčastňuje po prvý raz. „Je to výborná príležitosť navzájom sa oboznámiť s najnovšími praktickými skúsenosťami a poznatkami. Takto sa navzájom ženisti oboch krajín obohacujú.“ Slovenskí a českí ženisti cvičili na rôznych výcvikových miestach a zariadeniach Centra výcviku Lešť. Okrem iného si precvičili trhanie dreva a ocele pomocou trhavín či boj v zastavaných priestoroch. Spoločne s nimi plnili spomínané úlohy aj kadeti ženijného smeru štvrtého ročníka Akadémie OS SR z Liptovského Mikuláša. Vojenský pedagóg a učiteľ ženijnej podpory kapitán Jaroslav Kompan, ktorý ich sprevádzal, ocenil možnosť priamo zapojiť kadetov do priebehu cvičenia CETEX 2019. „Boli zaradení do jednotlivých tímov spoločne so slovenskými a českými ženistami. Neskôr si pod odborným dohľadom skúsených profesionálov vyskúšali aj riadenie týchto tímov. Pre študentov to bola vítaná príležitosť získať praktické návyky v odbornej príprave i vo velení a riadení tímov,“ pochvaľuje si vojenský pedagóg.

Scroll to Top