Slovensko sa zapojí do najväčšieho vojenského cvičenia NATO Trident Juncture 2018

Príslušníci Ozbrojených síl SR si v nadchádzajúcich týždňoch spoločne s vojakmi z 31 spojeneckých a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie precvičia svoje spôsobilosti na cvičení NATO Trident Juncture 2018. Ide o najrozsiahlejšie cvičenie Aliancie od konca studenej vojny, na ktorom sa zúčastní celkovo do 45 000 vojakov.
 
„Naši vojaci si spolu s kolegami z partnerských krajín precvičia schopnosť NATO plánovať a realizovať obsah článku 5 Severoatlantickej zmluvy – od výcviku vojsk na taktickej úrovni až po veliteľské štruktúry,“ vysvetlil minister obrany SR Peter Gajdoš. „Takéto cvičenia sú pre jednotu a interoperabilitu Aliancie nevyhnutné,“ zdôraznil.
 
Aliančné cvičene Trident Juncture 2018 bude rozdelené na dve samostatné časti. V rámci štábnej časti cvičenia (TRJ18 CPX) sa budú 5 slovenskí vojaci v Taliansku podieľať na plánovaní a koordinácií spravodajskej činnosti, určovaní cieľov, logistiky vzdušných operácií, použitia prvkov protivzdušnej obrany, ako aj na riadení palebnej podpory. Ďalší 4 príslušníci slovenských ozbrojených síl budú v rámci druhej – poľnej časti (TRJ18 LIVEX) v Nórsku plniť špecifické úlohy v súvislosti s plánovaním a riadením pozemnej a vzdušnej operácie, činnosťami v oblastiach RCHBO, ochrany vlastných síl a zdravotníckej podpory operácie.
 
Trident Juncture 2018 bude prebiehať od 25. októbra do 23. novembra 2018 v priestore stredného a východného Nórska, okolitých oblastí severného Atlantiku a Baltského mora vrátane Islandu, Talianska a vzdušného priestoru partnerských krajín Fínska a Nórska. Počas cvičenia bude použitých približne 150 kusov leteckej techniky, 70 lodí a viac ako 10 000 vozidiel.
Scroll to Top