Vojenská polícia bude mať širšie kompetencie, zmeny dnes schválila vláda

Príslušníci Vojenskej polície budú mať po novom širšie kompetencie. Vyplýva to z novely zákona o Vojenskej polícii, ktorú dnes schválila Bezpečnostná rada a vláda SR. Novela prináša viaceré zmeny, medzi nimi napríklad aj sankcie za neoprávnené používanie uniforiem, odznakov, ako aj ďalších identifikačných prvkov vojenských policajtov.
 
„Vojenskí policajti budú mať po novom rozšírené právomoci napríklad pri vojenských objektoch, a to pri zadržiavaní osôb, ktoré do nich neoprávnene vstúpia. Príslušníci vojenskej polície budú po novom môcť v takýchto prípadoch postupovať podľa zákona o priestupkoch a viesť aj priestupkové konanie tak, ako aj príslušníci Policajného zboru SR a budú môcť tieto osoby sankcionovať v blokovom konaní, čo doteraz možné nebolo. V súčasnosti totiž nemajú vojenskí policajti iné možnosti, ako takéto osoby iba zadržať a vyviesť za hranice vojenského objektu,“  uviedol k zmenám minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
„Som presvedčený, že legislatívne zmeny prijaté v rámci novely zákona  o Vojenskej polícii, ktoré vyplynuli  z poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe, nám vytvoria podmienky na  kvalitnejšie a efektívnejšie plnenie úloh policajnej ochrany rezortu obrany a zároveň zabezpečia  plnenie úloh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,“ povedall riaditeľ Vojenskej polície plk. Michal Migát.
 
Nová právna úprava napríklad aj explicitne vymedzuje kompetencie vojenských policajtov pri sprevádzaní zahraničných konvojov, ktoré sa cez naše územie presúvajú na účely rôznych vojenských cvičení. Novela tiež umožní zakročiť proti narušeniu vojenského objektu aj bezpilotným lietajúcim prostriedkom (dronom) tak, že vojenskí policajti budú môcť zadržať osobu ovládajúcu tento prostriedok a tiež prerušiť jeho letovú činnosť. V prípade schválenia poslancami Národnej rady Slovenskej republiky bude novela zákona účinná od 1. apríla 2019.
 
Vláda dnes zároveň schválila aj dokument upravujúci celkové početné stavy vojakov, zamestnancov a počty hlavných druhov vojenskej techniky v ozbrojených silách v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 
Členovia vlády sa dnes zaoberali aj hodnotiacou správou NATO, ktorá je výsledkom procesu obranného plánovania Aliancie, realizovaného na dvojročnej báze a ktorú prerokovali ministri obrany členských krajín NATO na rokovaní Severoatlantickej rady v júni 2018. Hodnotiaca správa pozostáva z troch častí – sumárneho hodnotenia, štábnej analýzy a tabuľkovej časti, pričom štábna analýza a tabuľková časť sú Severoatlantickou alianciou označené stupňom „NATO RESTRICTED“, alebo vyššie, pričom rovnako je to vo všetkých členských krajinách.

Scroll to Top