Spomienka na Bradle a Košariskách

Začiatkom mája v dňoch 3.-5.5.2018 nielen na mnohých miestach Slovenska, ale najmä v Košariskách a Brezovej pod Bradlom sa uskutočnili spomienkové slávnosti na pamiatku velikána nášho národa a syna evanjelického farára Milana Rastislava Štefánika. Počas nich zazneli príhovory vládnych predstaviteľov, miestnej správy, samosprávy, MO SR a zástupcov Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku.
V prvý deň slávností pred začiatkom služieb Božích bola v ev.a.v.chráme Božom v Košariskách predstavená expozícia o živote diele Milana R. Štefánika. Domáca farárka Zuzana Durcová spolu s dozorcom cirkevného zboru v Košariskách Milanom Potúčkom  všetkých privítali a predstavili program v chráme a Múzeu M.R. Štefánika.
  Počas služieb Božích liturgiou a slovom Božím poslúžili aj príslušníci EPS  Milan Petrula, Júlia Štoffanová a za susedný zbor  farári Ján a Lívia Lichancoví.  Generálny duchovný Marian Bodolló v kázni okrem iného povedal: ,,Štefánik patrí medzi tie veľké postavy, ktoré tesne pred alebo na prahu domova zomreli a do tej povestnej zasľúbenej zeme nikdy nevošli. Mohli by sme sem zaradiť ako biblického Mojžiša, ktorý pozeral na zasľúbenú zem z vrchu Nébó, alebo aj našich 42 padlých vojakov na vrchu Borsó pri obci Hejce.“
Konseniorka Myjavského seniorátu Iveta Vachulová v príhovore povzbudila najmä k odvahe viery a nasledovaniu príkladu nášho velikána. Po skončení sl. Božích, ktoré oživili a spestrili svojim vystúpením Zvonkohra Košariská- Priepasné sa účastníci slávností presunuli do Múzea Milana Rastislava Štefánika.  Po hymne a kladení vencov sa okrem iných prihovorila starostka Košarísk Anna Abramovičová.  V ňom apelovala na politikov týmito slovami:
„M.R. Štefánik je nepochybne takou veľkou osobnosťou našich dejín, že si zaslúži mať vlastný, samostatný depozitár. Kde by boli zhromažďované všetky predmety a materiály späté s jeho menom a dielom na jednom mieste. Kde by bola expozícia , ktorá žije a ktorá sa obmieňa častejšie ako 2x za 30 rokov. Je to osobnosť, ktorú si vážia pre jeho schopnosti a vízie v mnohých štátoch celého sveta. Je zarážajúce, že obyčajní ľudia spravia pre Štefánika viac ako samotný štát. Je zarážajúce, že takúto významnú osobnosť, necháva štát na rozpočet malej obce, ktorá má 400 obyvateľov. Košar isk&aacu te; a celý areál M.R.Štefánika vrátane Bradla mal byť, už aspoň 30 rokov od slobody Slovenska, výkladnou skriňou Slovenskej republiky.“
Večerný program sa už niesol v znamení výstupu na Bradlo, kladením vencov, príhovorov a zapálením vatier. Celoslovenské spomienskové slávnosti za prítomnosti najvyššícj štátnych predstaviteľov pokračovali v sobotu 5.mája na Mohyle na Bradle.  Vernisáž výstavy ,,Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“  v evanjelickom kostole v Košariskách bude trvať do konca mesiaca máj.
Scroll to Top