Spomienka


Dňa 21. júla 2018, presne v deň 138. výročia narodenia generála Milana Rastislav Štefánika som sa z poverenia pána rektora našej akadémie zúčastnil tejto spomienky s kladeným vencov v Košariskách. Evanjelická fara kde sa narodil Štefánik a kde je v súčasnosti aj múzeum bola obklopená ľuďmi a významnými osobnosťami z politického, vojenského, historického a kultúrneho života.
Ja a dvaja vojaci kadeti, Michal Dančo a Matej Veľas sme vzorne s pietou a vážnosťou uložili symbolický veniec na pamiatku narodenia generála M. R. Štefánika po ktorom má pomenovanie aj naša vysokoškolská, vojenská a  vzdelávacia inštitúcia.
Miestna pani farárka a pani starostka sa potešili aj našej prítomnosti. Ďakujeme im aj my za ústretovosť a výbornú spoluprácu. Spolupráca medzi samosprávou obce Košariská a Evanjelickým zborom sa týka aj našej každoročnej návštevy Košarísk. Každý rok sem prichádzame dvakrát do roka so študentami 1. ročníka aby sme v rámci histórie, dejín a vlastenectva spoznali život, dielo a miesto narodenia generála Štefánika.

Scroll to Top