Stanovisko Ministerstva obrany SR k nepravdivým informáciám v komentári Daga Daniša

Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči nepravdivým a zavádzajúcim informáciám v dnešnom komentári Daga Daniša: Danko pri stíhačkách narazil na Smer. Autor v ňom pracuje s dohadmi a s nepravdivými údajmi, a to dokonca bez toho, aby si ich oficiálne overil.
 
Je absolútnym nezmyslom, že súčasné vedenie rezortu obrany sa snaží investovať do ruských lietadiel. Práve naopak na základe rozsiahlych analýz odborníkov z oblasti letectva, vzdušných síl a príslušnej sekcie modernizácie pripravil rezort obrany riešenie budúcnosti nadzvukového letectva, ktoré predloží na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády. Navrhne pritom to najefektívnejšie riešenie tak z pohľadu ceny, kvality, operačných požiadaviek Ozbrojených síl SR, spôsobilostí, logistiky, výcviku, ako aj bezpečnosti pilotov.
 
Ministerstvo obrany je v zmysle dohôd s vládami USA a Švédskeho kráľovstva viazané mlčanlivosťou o ponukách až do ich vyhodnotenia a konečného rozhodnutia vlády SR. Preto zatiaľ nie je možné uviesť presné porovnanie ponúk z ekonomického hľadiska a cenových parametrov. Avšak zdôrazňujeme, že informácie a porovnania, ktoré uvádza Dag Daniš sa v žiadnom prípade nezakladajú na pravde. Navyše pripomíname, že materiál do vlády bol odkonzultovaný aj s Útvarom hodnota za peniaze.
 
Ministerstvo obrany tiež dôrazne odmieta tvrdenia, že chce čo najdlhšie udržať ruské stíhacie lietadlá. Opakovane zdôrazňujeme, že rezort obrany navrhne vláde to najefektívnejšie riešenie. Informácia, že má ísť o drahé lietadlá s vysokými nákladmi na prevádzku, s nevýhodným systémom financovania a s potrebou nalievať ďalšie milióny eur do starých je absolútny nezmysel, voči ktorému sa dôrazne ohradzujeme.
 
Scroll to Top