Štátni tajomníci ministerstiev obrany Vyšehradskej skupiny sa stretli na rokovaní vo formáte „Senior Body“

Scroll to Top