Štátni tajomníci rokovali vo Vysokých Tatrách

V dňoch 17. – 18. októbra 2018 sa v Tatranskej Lomnici stretli štátni tajomníci ministerstiev obrany Vyšehradskej skupiny na rokovaní vo formáte „Senior Body“. Išlo o prvé takéto stretnutie po prevzatí predsedníctva vo V4 Slovenskou republikou. Štátny tajomník MO SR Róbert Ondrejcsák sa spoločne so svojimi rezortnými kolegami Jakubom Landovským, Istvánom Szabóom a Tomaszom Szatkowskym venovali aktuálnym otázkam v rámci NATO, EÚ a V4. Medzi témami najviac rezonovali otázky rozvoja spôsobilostí a pripravenosti síl, formovania novej veliteľskej štruktúry NATO, aktuálny stav v rámci iniciatívy PESCO vrátane posúdenia stavu spoločných projektov, alebo príprava spoločnej bojovej skupiny EÚ v roku 2019. „Slovenské predsedníctvo vnímame ako dobrú príležitosť posunúť dopredu prioritné oblasti obrannej spolupráce medzi našimi krajinami. Preto chceme položiť dôraz na rozvoj spôsobilostí, budovanie spoločných jednotiek, vzdelávanie, výcvik a cvičenia“, povedal vo svojom vystúpení štátny tajomník Róbert Ondrejcsák. Štátni tajomníci sa dohodli, že predložia návrh na vytvorenie ďalšej bojovej skupiny v roku 2023, a zároveň budú krajiny V4 hľadať spoločné riešenia v rámci posilnenia infraštruktúry pre vojenskú prepravu.
Scroll to Top