Štátny tajomník ministerstva obrany R. Ondrejcsák rokoval s poľským štátnym podtajomníkom ministerstva národnej obrany P. Woźnym

Scroll to Top