Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák sa zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov obrany EÚ v Helsinkách

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák viedol slovenskú delegáciu na neformálnom stretnutí ministrov obrany členských štátov EÚ v Helsinkách (28. – 29. augusta 2019). Stretnutie organizovalo fínske predsedníctvo v Rade EÚ.
 
Stretnutie ministrov obrany sa začalo v stredu 28. augusta neformálnou večerou, na ktorej sa ministri venovali téme umelej inteligencie a jej využitia v oblasti obrany.
 
Druhý deň sa ministri počas rokovania venovali dopadu klimatických zmien na oblasť obrany vrátane operačných podmienok, vojenského plánovania a rozvoja spôsobilostí. Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák v tejto súvislosti skonštatoval, že Slovensko sa prihlásilo k cieľu dosiahnúť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Práve téma klimatických zmien je jednou z priorít fínskeho predsedníctva, ktorej je venovaná pozornosť prierezovo v rámci rôznych formátov Rady.
 
Ďalej ministri diskutovali o Koncepte koordinovanej námornej prítomnosti z dielne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
 
Na záver sa ministri obrany stretli na spoločnom obede spolu s ministrami zahraničných vecí, počas ktorého diskutovali o problematike hybridných hrozieb.
 
Stretnutia ministrov obrany sa zúčastnili aj zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoeller a zástupca generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix.
 
Na okraj neformálneho stretnutia ministrov obrany EÚ štátny tajomník navštívil Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám, v ktorom bol informovaný o jeho hlavných úlohách a cieľoch. Informoval o zámere Slovenska stať sa súčasťou centra v nadchádzajúcom období.
Scroll to Top