Sv. Mikuláš opäť aj v Kuchyni


Začiatok mesiaca december (1.12.2018) sa niesol na letisku Kuchyňa v duchu očakávania i privítania sv. Mikuláša zo strany vyše stovky detí profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov Dopravného krídla Kuchyňa.
Sv. Mikuláš prichádza na toto vojenské letisko „štýlovo“ – prilietava vojenským dopravným lietadlom. Bolo tomu tak aj tento rok. Sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi najprv privítali detičky a ich rodičov v mieste pred novými hangármi a následne potom všetci odchádzali na rozprávkovo ozdobený letiskový klub. Tu bol program pre všetkých. Najprv privítanie zo strany veliteľa plk. Petra Prokopa, následne nádherný spev dcéry jedného z bývalých leteckých technikov a nakoniec prijímanie darčekov od sv. Mikuláša spolu s jeho spolupracovníkmi, ktorých predstavovali miestny štábny kaplán s vojačkami a civilnými zamestnankyňami vojenského letiska v Kuchyni.
Zohriatie teplým čajom, okúsenie sladkých darov a „zvítanie sa“ s hračkami v detskom kútiku i spolu s ďalšími deťmi vojakov sa nieslo v družnej a radostnej nálade, až bolo ťažké sa rozísť domov… Už teraz sa všetci tešia na ďalšie stretnutie so sv. Mikulášom budúci rok.

Scroll to Top